Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 31 okt, 2014

38 miljoner kronor till forskning inom medicin och hälsa

NYHET Vetenskapsrådet delar ut närmare 38 miljoner kronor till 12 forskningsprojekt vid Umeå universitet i årets stora utlysning inom medicin och hälsa.

Forskare vid Umeå universitet som tilldelats medel

Ulf Ahlgren, Umeå centrum för molekylär medicin

Ny teknologi i molekylär biomedicinsk avbildning/analys av bukspottkörtelns patofysiologi vid diabetes, 2 100 000 kronor.

Henrik Antti, kemiska institutionen

Metabolomik och kemometrisk bioinformatik för studier av cancer, 2 100 000 kronor.

Andrei Chabes, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

DNA byggstenar och genomets stabilitet, 4 000 000 kronor.

Gisela Dahlquist, institutionen för klinisk vetenskap

Riskfaktorer för barndiabetes och dess fysiska, psykologiska och socioekonomiska långtidseffekter, 4 000 000 kronor.

David Edvardsson, institutionen för omvårdnad

Hälsobefrämjande levnadsvillkor och personcentrerad vård för en åldrande befolkning: utvärdering av effekter från innovativa interventioner, 2 100 000 kronor.

Christopher Fowler, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Cyklooxygenas-2-katalyserade metaboliter av endocannabinoider samt besläktade N-acyletanolaminer: funktionell och farmakologisk betydelse, 6 000 000 kronor.

Matthew Francis, institutionen för molekylärbiologi

Koordinering av typ III sekretion i bakterier: identifiering av de molekylära mekanismerna som skapar ordning bland sekrerade proteiner, 4 000 000 kronor.

Thomas Grundström, institutionen för molekylärbiologi

Kontroll av VDJ-rekombinering och allelisk exklusion av antikroppsgener, 2 100 000 kronor.

Ingrid Mogren, institutionen för klinisk vetenskap

CROCUS: Barnmorskors och obstetrikers perspektiv på obstetriskt ultraljud och den gravida kvinnans/fostrets roll och rättigheter, 2 400 000 kronor.

Ludmilla Morozova-Roche, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Hur amyloida processer och inflammation leder till utveckling av neurodegenerativa sjukdomar, 4 000 000 kronor.

Lev Novikov, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Degeneration och regeneration efter kronisk ryggmärgsskada, 2 100 000 kronor

Constantin Urban, Institutionen för klinisk mikrobiologi/MIMS

Identifiering av medfödda immunmekanismer i opportunistiska mykoser och deras exploatering för utveckling av nya antimykotiska behandlingar, 2 850 000 kronor.

Sök kontaktuppgifter till forskarna

Mer om Vetenskapsrådets bidragsbeslut

Bidragsbeslut stora utlysningen 2014, medicin och hälsa

Redaktör: Karin Wikman