"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-07-02

45 miljoner till forskning om kombinationseffekter hos kemiska ämnen

NYHET Vilka kemikalier och blandningar av kemikalier i våra hem kan störa vår hormonbalans? Och vilka kemikalier och blandningar kan leda till ökad spridning av antibiotikaresistens? Detta kommer forskare vid Umeå universitet nu att studera tack vare ett anslag av Formas forskningsråd på 45 miljoner kronor.

– Det finns ett stort behov av kunskap inom dessa områden och det är glädjande att två starka forskargrupper nu kan ta sig an några av de stora utmaningar som kemikaliesamhället ställer oss inför, säger Anna Ledin, Formas huvudsekreterare i ett pressmeddelande.

Utlysningen har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen för att underlätta att forskningsresultaten får genomslag i samhället. Totalt 30 ansökningar kom in och två stycken beviljas medel. Formas satsar totalt 45 miljoner kronor på dessa två starka forskningsmiljöer fördelat på fem år, 2012-2016.

Starka forskningsmiljöer som beviljats medel:

Bedömning av hormonstörande ämnen i blandningar med inriktning på sköldkörtelpåverkan- med katter som modell för människors inomhusexponering för kemikalierBeviljats 20 300 000 kronor för åren 2012-2016
Medverkande från Umeå universitet: Patrik Andersson, kemiska institutionen

INTERACT – Interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistensBeviljats 25 000 000 kronor för åren 2012-2016
Medverkande från Umeå universitet: Mats Tysklind, kemiska institutionen

Redaktör: Karin Wikman