"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-12

5 miljoner till forskning om våld mot funktionshindrade

NYHET Fredinah Namatovu som är forskare på CEDAR har fått 5 miljoner kronor av Forte för ett fyraårigt forskningsprojekt om hur funktionshindrade drabbas av våld i nära relationer, och om vilken beredskap samhället har för att stötta de som utsätts.

Misshandel mot funktionshindrade utgör ett förbisett men allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem med svåra följder för dem som drabbas; såväl psykiskt som fysiskt och ekonomiskt.

– Sjukvård, socialtjänst och polis ska arbeta förebyggande och även hantera av dessa fall, men de stödinsatser som samhället sätter in visar sig ofta vara otillräckliga. Den våldsdrabbade är ofta beroende av förövaren för stöd i sitt dagliga liv, och misshandeln fortsätter samtidigt som utövarna återfaller i våldsamma beteenden, berättar Fredinah Namatovu.

I forskningsprojektet Socialt stöd och vård för människor med funktionshinder som varit föremål för intimt partnervåld ska Fredinah Namatovu och en forskargrupp undersöka dels hur olika stödinsatser i det svenska samhället hanterar behoven hos människor med funktionsnedsättning som utsätts för våld och dels hur våld kan förhindras med förbättrade stödinsatserna.

– I Sverige saknas en medvetenhet och kunskap om vilka stödinsatser och bemötanden som ges i relation till det faktiska behovet av stöd. Genom kvalitativa metoder i form av intervjuer och kvantitativa metoder i form av insamlade data vill vi synliggöra brister i samhällets befintliga stöd för funktionshindrade som drabbas av misshandel, säger Fredinah Namatovu.

Intervjuerna görs dels med personal inom olika stödverksamheter (socialtjänst, sjukvård, polis, skyddat boende), dels med kvinnor och män med funktionsnedsättningar som varit föremål för misshandel. Dessutom görs kvantitativa analyser av insamlade enkätdata med urval bland personer anställda inom olika stödverksamheter.

– Resultaten utgör även ett användbart underlag till åtgärder för mer behovsanpassade stödinsatser i framtiden, och kan förebygga våld mot kvinnor och män med funktionsnedsättningar, säger Fredinah Namatovu.

Projekt: Socialt stöd och vård för människor med funktionshinder som varit föremål för intimt partnervåld. Projektet inleds i maj 2019.

Projektansvarig: Fredinah Namatovu, CEDAR.

Deltagare: Deltagande forskare är också Lotta Vikström (Institutionen för idé- och samhällsstudier), Kim Wickman (Pedagogiska institutionen), Isabelle Goicolea (Institutionen för epidemiologi och global hälsa) och Erling Häggström Lundevaller (Handelshögskolan och enheten för demografi och åldrandeforskning).

För mer information, kontakta gärna: