Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Fredinah Namatovu

Fredinah Namatovu

Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: funktionsnedsättning, våld i nära relation, reproduktiv hälsa och befolkningens åldrande.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Anknytning
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är huvudansvarig för ett fyraårigt forskningsprojekt April 2019-April 2023, DIS-IPV projekt (Disability and Intimate Partner Violence) som är placerat vid Umeå universitet. Projektets syfte är att bidra med kunskap om samhälleliga stödinsatser när personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer. Projektet är designat som en så kallad mixed method-studie, innehållande såväl kvantitativa som kvalitativa analyser.

För närvarande deltar jag i en forskningsprojekt som heter DISTIME-projektet som finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.  Jag använd Sveriges världsunika befolkningsdatabaser för att genomföra kvantitativa livsförloppsanalyser och statistiska jämförelser över tid och rum. Forskningsprojekt bidra kunskåp om riskfaktorer för funktionsnedsättningar och följder för hälsan längs levnadsbanan och hur människor med funktionssättningar idag upplever sitt åldrande och sin framtid.

Jag öckså deltar i en forskningsprojekt som heter i DISLIFE projekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet. Jag undersöker möjligheter och hinder längs levnadsbanan och min roll i detta projekt innebär att använda kvantitativa metod att undersöka effekterna av funktionsnedsättningar på utbildning, arbetsmarknad, partnerskap och familjebildning, baserat på Sveriges nationella register.

Jag disputerade 2015 med avhandlingen intressade om registerbaserad forskning om riskfaktor för celiak i barndomen.

Frontiers in Global Women’s Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 2
Birabwa, Catherine; Chemonges, Dennis; Tetui, Moses; et al.
Frontiers in global women's health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 2
Mulubwa, Chama; Munakampe, Margarate Nzala; Namakula, Hilda; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 2021:7
Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; Lövgren, Veronica
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 110, (4) : 1346-1352
Norström, Fredrik; Namatovu, Fredinah; Carlsson, Annelie; et al.
Population: Research and Policy Review, Springer 2021, Vol. 40, (2) : 163-185
Sandström, Glenn; Namatovu, Fredinah; Ineland, Jens; et al.
CEDAR Working Papers, 18
Vikström, Lotta; Junkka, Johan; Namatovu, Fredinah; et al.
The History of the Family, Routledge 2020, Vol. 25, (2) : 230-245
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta
PLOS ONE, PLOS 2020, Vol. 15, (2)
Namatovu, Fredinah; Häggström Lundevaller, Erling; Vikström, Lotta; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19
Baroudi, Mazen; Petersen, Solveig; Namatovu, Fredinah; et al.
Global Health Action, Vol. 11 : 97-100
Namatovu, Fredinah; Preet, Raman; Goicolea, Isabel
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2018, Vol. 103, (2) : 143-148
Namatovu, Fredinah; Strandh, Mattias; Ivarsson, Anneli; et al.
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2018, Vol. 67 : 129-137
Wagman, Jennifer A.; Gray, Ronald H.; Nakyanjo, Neema; et al.
Violence against Women, Sage Publications 2017, Vol. 23, (13) : 1656-1668
King, Elizabeth J.; Maman, Suzanne; Namatovu, Fredinah; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 352-
Namatovu, Fredinah N.
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2016 : 1114-1118
Namatovu, Fredinah; Lindkvist, Marie; Olsson, Cecilia; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central 2016, Vol. 16
Namatovu, Fredinah; Olsson, Cecilia; Lindkvist, Marie; et al.
Pan African Medical Journal, Vol. 24
Nyagwui, Asonganyi Edwin; Fredinah, Namatovu; Che, Longho Bernard; et al.
Health Care for Women International, Vol. 37, (3) : 362-385
Wagman, Jennifer A; King, Elizabeth J; Namatovu, Fredinah; et al.
Psychology of Violence, Vol. 6, (3) : 442-451
Wagman, Jennifer A; Paul, Amy; Namatovu, Fredinah; et al.
Umeå University medical dissertations, 1749
Namatovu, Fredinah
BMC Gastroenterology, BioMed Central 2014, Vol. 14
Namatovu, Fredinah; Sandström, Olof; Olsson, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2014, Vol. 42, (7) : 572-580
Namatovu, Fredinah; Strömgren, Magnus; Ivarsson, Anneli; et al.
Violence against Women, Sage Publications 2012, Vol. 18, (12) : 1390-1412
Wagman, Jennifer A.; Namatovu, Fredinah; Nalugoda, Fred; et al.

Epidemiologi;

Hälsa och hälsofrämjande.