Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-14

5 nya doktorander vid Genusforskarskolan

NYHET Genusforskarskolan, som sedan 2001 stått i frontlinjen för ett kreativt nytänkande när det kommer till tvärvetenskaplig högre utbildning, har antagit fem nya doktorander. Totalt omfattar nu forskarskolan 37 doktorander.

Introduktionsdagarna för de nya doktoranderna är i full gång. Datorer ska beställas, arbetsplatser organiseras och powerpointpresentationer förklaras. Deras tid som doktorander vid Genusforskarskolan innebär att de har en dubbel hemvist - i det ämne vid Umeå universitet där de disputerar samt i forskarskolan. Dessa integreras till en sammanhållen forskarutbildning och regleras genom ett skriftligt samarbetsavtal och en individuell studieplan.

Denna höst har dessa personer påbörjat sin doktorandutbildning, från vänster: Desirée Enlund, Kulturgeografi, Camilla Carbin, Sociologi med inriktning mot genus, arbete och organisation, Greta Bladh, Genusvetenskap, Agneta Westergren, Omvårdnad med inriktning mot omvårdnad/sexuell och reproduktiv hälsa och Lan Kieu, Genusvetenskap.

De kommer alla vara en del av Genusforskarskolans verksamhet och kombinera sina traditionella ämnesstudier med kurser, seminarier, internat och workshops med genus- och tvärvetenskap, vilket kommer ge doktoranderna breddad kompetens och redskap för kritisk kunskapsreflexion. De doktorander som genomgått forskarutbildning vid forskarskolan har kunnat stärka sin konkurrenskraft betydligt, både inom och utanför den akademiska arbetsmarknaden.

Redaktör: Emma Skog