"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-25

60 000 sidor västernorrländska kungörelser digitiserade

NYHET Umeå universitetsbibliotek har digitiserat Västernorrlands läns kungörelser åren 1888-1932. Det utgör ett mycket omfattande material på totalt nästan 60 000 sidor. Genom länskungörelserna går det att följa det moderna samhällets framväxt på det lokala planet.

Här återfinns upplysningar av högst varierat slag, till exempel gällande tjänstetillsättningar, offentliga auktioner, rapporter om stölder, efterlysta personer och mycket mera. Även uppgifter om fastighetsaffärer hör till sådant som kan hittas i kungörelserna. Det är ett brett spektrum av stora och små händelser som avhandlas.

Länskungörelserna utfärdades av den regionala representanten för statsmakten, det vill säga landshövdingeämbetet. Kungörelserna var information från statsmakten till menigheten. Under en lång historisk period meddelades de från predikstolen i länets alla kyrkor i samband med söndagsgudstjänsten.

Texterna är nu tillgängliga i bibliotekets digitala samlingar. Där är det möjligt att enkelt och snabbt fritextsöka i det stora materialet på till exempel sådant som personnamn, ortsnamn och enskilda företeelser. Alla filer är fritt nedladdningsbara.

Sedan tidigare finns även Västerbottens läns kungörelser 1896-1932 digitiserade.

Västernorrlands läns kungörelser 1888-1932

Västerbottens läns kungörelser 1896-1932