"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-12

700 000 kronor till Tekniska högskolan och Närkontakt

NYHET Bättre samverkan mellan Umeå Tekniska högskola och näringslivet i regionen. Det är målet med projektet Närkontakt som nu beviljats 700 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Norrland.

Närkontakt är ett treårigt pilotprojekt för civilingenjörsprogrammen energiteknik och teknisk fysik samt högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik. Med projektet vill samarbetsparterna öka och utveckla samarbetet mellan Tekniska högskolans utbildningar och företag i Västerbotten och norra Västernorrland. Projektet drivs i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Många av de studenter som utbildas vid Umeå Tekniska högskola har ett uttalat önskemål att stanna i regionen efter sina studier. Men många lämnar regionen eftersom de upplever att de har begränsade möjligheter att få en anställning som är relevant för deras utbildning. Samtidigt finns det företag som har svårt att rekrytera arbetskraft med kompetens som svarar mot behoven.

En förstudie till projektet visar att företagen i regionen efterfrågar ökad samverkan med Tekniska högskolan bl a för att underlätta den långsiktiga kompetensförsörjningen. Man önskar samverkansformer som är konkreta, på programnivå och som ger möten och kunskapsutbyte med studenter, lärare och forskare. Studenterna vill se samverkan i en form som är inspirerande, som förbereder dem bättre inför yrkeslivet och där företagen aktivt medverkar till att utbildningen har ett relevant innehåll.

Studentmedverkan i projektet Närkontakt är stark och det var studenter som ursprungligen initierade projektet. Bland förslagen som projektets styrgrupp ger finns bl a att utbildning och företag möts i form av idéverkstad, att studenter knyts till olika fadderföretag och att det ska skapas mötesforum för företagare, studenter och kursansvariga lärare.
– Det viktigaste är att hitta enkla men samtidigt ömsesidigt givande former för mötet mellan utbildning och företag, säger Martin Servin, som är projektledare.

Erfarenheterna från pilotprojektet ska spridas till övriga utbildningar inom Tekniska högskolan och föreslås utgöra underlag för hur universitetet i framtiden utformar samverkan mellan näringslivet och utbildningarna.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Servin, projektledare för NärkontaktTelefon: 090-786 65 08
E-post: martin.servin@physics.umu.se

www.teknat.umu.se/UmTH/narkontakt

Redaktör: Karin Wikman