"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-25

800 lärare till Umeå universitet på höstlovet

NYHET Den 29-30 oktober är det dags igen! Då äger Kunskapsveckan 2019 rum vid Umeå universitet – ett ypperligt tillfälle för skolans personal att kompetensutveckla sig. Forskare från en rad olika ämnesområden ger under dagarna aktuella och spännande inblickar i och utifrån sina specialområden.

– I tider då falska nyheter allt oftare tenderar att upphöjas till sanningar samtidigt som vetenskaplig kunskap förringas blir ett arrangemang som Kunskapsveckan allt viktigare. Umeå universitet vill på detta sätt bidra med faktaupplysning, kunskapsspridning och kompetensutveckling för skolans personal, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

800 lärare från främst Västerbotten och Örnsköldsvik, men också från andra delar av landet, är anmälda till årets Kunskapsvecka – ett årligt återkommande arrangemang för skolans personal.

Kunskapsveckan inleds med en öppen föreläsning i Aula Nordica av Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin som belyser vad det betyder att Barnkonventionen nu upphöjs till svensk lag från och med år 2020. Därefter diskuterar professor Anneli Ivarsson frågan om barns och ungas livsvillkor och hälsa så väl globalt som lokalt i Västerbotten.

De två dagarna är fyllda av en mängd olika teman, föreläsningar och workshops. Deltagarna kan till exempel välja att förkovra sig inom minne och lärande, celiaki, särbegåvning, språkstödjande arbete, svarta hål och ekonomiska kriser.

Kunskapsveckan avslutas med en gemensam föreläsning av Docent Maria Nilsson vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Hon föreläser om det förändrade klimatets påverkan och konsekvenser för hälsan hos barn och ungdomar.

För ytterligare information, kontakta gärna

Marie Oskarsson, utbildningssamordnare
marie.oskarsson@umu.se
090-786 69 47