"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-10

85+ i folkhälsoenkät efter kritik från Umeåforskare

NYHET I dagarna går Folkhälsomyndighetens enkät om hälsa och covid-19 ut till 120 000 svenskar. Även personer över 85 år kommer att delta. Detta efter kritik från bland annat forskare i Umeå mot att de skulle exkluderas.

Text: Ola Nilsson

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. I år finns frågor om covid-19 med i enkäten. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.

Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det var från början meningen att enkäten enbart skulle skickas ut till personer i åldern 16 - 84 år. Det ledde till att ett antal forskare och pensionärsföreträdare skrev publicerade en debattartikel i Svenska Dagbladet 17 januari där de menade att det skulle vara diskriminerande och att det inte finns någon evidens för att svarsfrekvensen skulle bli särskilt mycket lägre om även 85+ var med. Och nu kommer alltså även personer från 85 år och uppåt att delta i enkäten.

De forskare från Umeå universitet som stod bakom debattartikeln var Fredrik Snellman, Socialt arbete, Birgitta Olofsson, Omvårdnad, Erik Rosendahl, Fysioterapi, Gustaf Bucht, Geriatrik, Ingeborg Nilsson, Arbetsterapi, Lillemor Lundin-Olsson, Fysioterapi, Stina Johansson, Socialt arbete och Yngve Gustafsson, Geriatrik.

Debattartikel "Stäng inte ute äldre från FHM-enkät"

Till nyhet på Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Fredrik Snellman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 08