"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-20

Äggcellerna styr hur länge kvinnor kan få barn

NYHET Äggblåsornas, folliklarnas, aktivering och överlevnad i äggstockarna programmeras av äggcellerna hos människan såväl som hos andra däggdjur. Det visar Pradeep Reddy i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 23 oktober.

Primordialfolliklar är de grundläggande strukturerna och den huvudsakliga källan till de folliklar som bildas i äggstockarna. Reproduktionscykelns längd och tidpunkten för klimakteriet styrs av antalet primordialfolliklar i äggstockarna. Insikterna i de mekanismer som håller primordialfolliklarna i ett vilande och levande tillstånd under kvinnans hela fertila liv är begränsade. Signaleringsvägen via fosfatidylinositol-3-kinas (PI3K) i äggcellen, som styr äggcellens tillväxt och tidig follikelutveckling är till stora delar okänd. Avhandlingens undersöker signaleringsvägens funktion i äggcellen, framför allt för primordialfolliklarnas aktivering och överlevnad.

Fosfatas- och tensinhomologen som är raderad på kromosom tio (PTEN) är en viktig negativ regulator av PI3K. Att radera PTEN i primordialfolliklarnas äggceller hos möss leder till överdriven tillväxt hos äggcellerna och för tidig aktivering av hela förrådet av primordialfolliklar, vilket leder till förbrukning av alla primordialfolliklar vid 12 veckors ålder och att äggstockarna slutar fungera i förtid. PTEN i primordialfolliklarnas äggceller är alltså nödvändig för kontrollen av för tidig aktivering. För att studera PI3K-signaleringsvägens roll för att kontrollera primordialfolliklarnas överlevnad och underhåll raderades därefter 3-phosphoinositide-beroende protein kinase-1 (PDK1) i primordialfolliklarnas äggceller. Förlusten av detta protein i äggcellerna hos möss ledde till att de flesta primordialfolliklarna var förbrukade ungefär när könsmognaden inträdde, vilket innebar att äggstockarna slutade fungera då.

Det molekylära nätverk som omfattar PI3K/PTEN-PDK1-signalering i äggcellerna kontrollerar förlust av primordialfolliklarn samt deras överlevnad och aktivering. Detta styr sammantaget åldrandet vad gäller fortplantningen, och bestämmer hur länge kvinnliga individer är fertila. Studieresultaten tyder på att folliklarnas aktivering och överlevnad programmeras av däggdjurs äggceller.

Pradeep Reddy är engelskspråkig. Han nås på mobiltelefon 073-620 50 74 eller e-post pradeep.reddy@medchem.umu.se.

Fredag 23 oktober försvarar Pradeep Reddy, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Molecular studies of intra-oocyte phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K) signaling pathway in controlling female fertility”.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal KB3A9, KBC-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är ass. professor Evelyn Telfer, University of Edinburgh, UK.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-26088

Redaktör: Bertil Born