"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-27

AI-forskare ger ny syn på digital brottslighet

NYHET Forskare vid Umeå universitet bidrar till ny kunskap om hur digital brottslighet kan bekämpas med digital kriminalteknik och artificiell intelligens. Etiska utmaningar som kan uppstå med användning av AI i digital kriminalteknik tas upp i en internationell konferens 28-29 januari.

Text: Mikael Hansson

Med ökad digitalisering i samhället och ny teknik som artificiell intelligens ökar också möjligheten till ny brottslighet. Forskare från Umeå universitet ingår i ett stort internationellt samarbete mellan 35 länder för att öka kunskapen inom området som kallas digital forensik.

Brottslighet inom det digitala området kan röra allt från datorvirus, stulna kontouppgifter och digitala konton, till elektroniska bankbedrägerier och hackade företagskonton. Digital forensik handlar om att spåra denna brottslighet och samla digitala bevis.

Den teknik som ligger bakom digital forensik och artificiell intelligens är i stort densamma över hela världen. Men då lagar och kultur i olika länder skiljer sig åt och följer olika etiska principer blir behovet av att öka kunskapen inom området extremt angelägen att ta itu med.

– Användningen av AI i digital forensik har haft betydande inverkan på hur utredarna kan närma sig ett visst brott, till exempel kan de bearbeta större datamängder snabbare än någonsin tidigare. Men samma AI-baserade verktyg som används av de utredarna kan också skapa partiska beslut genom utredarna själva. I denna konferens vill vi diskutera hur man kan främja ansvarsfull användning av AI i digital kriminalteknik genom att beakta etiska principer, till exempel EU:s etiska riktlinjer för pålitlig AI , säger Juan Carlos Nieves, docent, Umeå universitet.

Det internationella projektet ”Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and Practices” (DigForASP) erbjuder ett gemensamt ramverk, med starkt tvärvetenskaplig karaktär, för samtal om artificiell intelligens, digital forensik, juridik och etik. Under den konferens som nu arrangeras kommer domare, advokater och experter inom området att dela med sig av sin syn på de etiska hot som intelligenta automatiserade tekniker kan medföra.

Vid konferensen DigForEthics, 28-29 januari, deltar några av de mest framstående experterna på den internationella scenen i sin egenskap av advokater och forskare inom digital forensik, artificiell intelligens och dataskydd.

Som talare på konferensen medverkar Virginia Dignum och Vicenç Torra, båda två professorer inom AI vid Umeå universitet.

Konferensen arrangeras av Juan Carlos Nieves vid Umeå universitet, och Viviana Mascardi, Universitetet i Genua.

Internationella talare

Bland de internationella talarna finns:
Carles Sierra, Artificial Intelligence Research Institute (IIIA), Spanien
Amedeo Santosuosso, Interdepartmental Research Center European Centre for Law, Science and NewTechnologies (ECLT), University of Pavia, Italien
Stefania Costantini, University of L’Aquila, Italien
Francesca Alessandra Lisi, University of Bari, Italien
David Billard, University of Applied Sciences in Geneva, Schweiz
Mattia Epifani, Reality Net System Solution, Italien
Andrea Stanchi, the Stanchi Studio Legale firm, Italien
Hugh Lawson-Tancred, Birkbeck University, UK

Konferensen arrangeras online 28 – 29 januari, läs mer på https://digforasp.uca.es/.

Kontaktinformation
Juan Carlos Nieves, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.
E-post: juan.carlos.nieves@umu.se
Tel: 090-786 61 25