"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-14

AI nytt inslag i Programmet för kulturentreprenörskap

NYHET En satsning på artificiell intelligens tar plats på Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Text: Hanna Kalla

Per Holm som är samordnare för AI@UmU-satsningen på humanistiska fakulteten och Humlab berättar mer om vikten av att inkludera AI i utbildningen.

– Anledningen till att utbilda i AI på Programmet för kulturentreprenörskap, KEP, var helt enkelt att vi vill vara en uppdaterad utbildning som ligger rätt i sin samtid för att spetsa till det lite grann. Och där måste man ha koll på AI och hur det kommer att påverka yrkeslivet för en examinerad KEP:are.
 
Per Holm förklarar att de i utbildningen undervisar mycket om vikten att vara proaktiv, kreativ, innovativ och entreprenöriell i vid bemärkelse.
 
– I det sammanhanget har vi alltid ett fokus på framtiden och vad som är möjligt att göra i framtiden. Därför har vi också examinerande uppgifter såsom omvärldsanalyser/trendspaningar och fallstudier på yrkesområden och yrkesprofessioner, berättar han och fortsätter:
 
– Vi undervisar också mycket om de näringar som ligger inom en KEP:ares räckvidd – där vi pratar om kulturella och kreativa näringar (KKN) och upplevelsesamhället och upplevelseekonomin. Och där ryms cirka femton sektorer, alltifrån de traditionella konstarterna film, foto, litteratur, dans, konst, teater och musik till de med kopplingar till turism/besöksnäring och medie- och eventbranschen. Och inom dessa sektorer kommer alla behöva ha insikter och kunskaper om AI:s roll och betydelse. För att AI kommer – och redan också har – stor betydelse är vi tämligen säkra på, säger Per Holm.

Kursen ingår i Kulturentreprenörskap III och ger en introduktion till AI i relation till upplevelsesamhället.

Läs mer om satsningen på AI här i en tidigare intervju på ämnet.