"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-18

Akademin och språket – en eftermiddag om kunskap och kommunikation

NYHET Välkommen till en eftermiddag i språkets tecken. Universitetslärare varnar för att studenter har allt svårare att uttrycka sig på både svenska och engelska. Vad gör man på högskolorna åt detta? Hur kan vi examinera så att språkfärdigheterna förbättras? Kan forskarna förmedla sin forskning på bästa sätt när de inte längre använder modersmålet?

År 2009 fick Sverige en ny språklag som säger att svenskan ska vara landets officiella språk. Men, engelskan håller på att ersätta svenskan som vetenskapligt språk vid våra lärosäten. Det medför stora förluster, menar en del. Det är nödvändigt, säger andra, eftersom universiteten blir allt mer internationella. 

Tisdag 26 april, kl. 14.00-17.00, Vardagsrummet, Humanisthuset

Program:

Inledning

Språkvalsdokument vid svenska högskolor
Susanna Karlsson, språkvårdare vid Språkrådet och doktor i nordiska språk

Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen - vad handlar det om?
Per-Olof Erixon, dekan vid Humanistisk fakultet och professor i pedagogiskt arbete

Shortcuts to master research writing and other lies we want to believe: What we know about writing high stakes text in a second language
Karyn Sandström, filosofie doktor i språkdidaktik

Sammanfattning och avslutning

Alla varmt välkomna!

Redaktör: Per Melander