"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-26

Äldres liv och hälsa kartläggs i stor undersökning

NYHET I slutet av oktober och början av november får 9 000 äldre runt om i Västerbottens län en enkät om hälsa och levnadsvillkor. Den ska öka kunskaperna om äldres hälsa samt riskfaktorer för ohälsa på regional nivå, för att på sikt kunna leda till förbättringar.

– Äldre är på många sätt en utsatt - i vissa fall rent av diskriminerad - grupp i samhället. Därför är det betydelsefullt att vi får veta mer om hur de äldre själva ser på sin hälsa och sin situation, inte minst i skenet av coronapandemin, säger Yngve Gustafson, senior professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Det är fjärde gången sedan Gerda-samarbetet startades som enkäten skickas ut till äldre i Västerbotten och till Österbotten i Finland. Nytt för den här gången är att den även skickas till äldre på Åland. Den här gången är det personer födda 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 och 1955 som har valts ut för att få frågeblanketten. Utöver frågor om hälsan, ställs frågor om intressen, umgänge, ekonomi, politiskt och socialt deltagande, inflytande och om pandemin har påverkat livet.

Projektet Gerda, gerontologisk regional databas, samlar in kunskap om äldre personers livssituation och behov, för att skapa förutsättningar för en god ålderdom på lika villkor. Projektet har tidigare samlat in data om de äldres livssituation åren 2005, 2010 och 2016 i Västerbotten och i Österbotten i Finland. Intresset för enkäten har varit stort bland mottagarna och över 70 procent har besvarat de tidigare enkäterna i Västerbotten.

– Vi hoppas att riktigt många vill delta. Ökade kunskaper om hälsa kan i förlängningen ge förutsättningar för bättre vård, omsorg och förebyggande insatser, säger Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad vid Umeå universitet.

Undersökningen genomförs av forskare vid Umeå universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrkeshögskola och Högskolan på Åland. Forskning på datamaterialet pågår kontinuerligt. De tidigare undersökningarna om äldres livsvillkor i regionen har fungerat som underlag för många artiklar, flera doktorsavhandlingar och även inspirerat till TV-serier om äldreomsorg.

Läs mer om Gerda-samarbetet

Kontakt

Yngve Gustafson
Professor emeritus, professor
E-post
E-post
Birgitta Olofsson
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 33