"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-14

Alf Arvidsson invald i Folklore Fellows

NYHET Alf Arvidsson, professor i etnologi vid Umeå universitet, har valts in i Folklore Fellows. Folklore Fellows bjuder in framstående och aktiva forskare från hela världen att bli medlemmar och är ett nätverk som främjar vetenskapliga kontakter mellan forskare och forskarutbildningar.

Text: Per Melander

Alf Arvidsson berättar att Folklore Fellows är ett internationellt forskarnätverk som startade 1907.

– Det ger ut en vetenskaplig serie där många klassiska studier och översikter av folklore finns, likaså viktiga verk för om- och nyorientering av folkloristisk vetenskap, säger Alf Arvidsson och fortsätter:

– Det består framför allt av folklorister, etnologer, antropologer, litteraturvetare, religionsvetare, språkvetare. Det har sitt säte i Finland, med anknytningar till Finlands vetenskapsakademi och Kalevalasällskapet, och har cirka 600 medlemmar. Förutom bokserien produceras också en tidskrift, och vartannat år arrangeras en sommarskola  för forskare.

Hur blir man medlem?

– Alla forskare som är "outstanding and active" kan söka medlemskap. En kommitté går igenom ansökningsbrev, meriter och publikationer och rekommenderar antingen inval eller avslag.

Vad betyder det att få bli medlem?

– Det är ett erkännande från världens ledande forskare inom området.

Någonting särskilt som du kommer att få göra, nu när du blivit medlem?

– Det öppnar för att ta internationella initiativ, ger publiceringskanaler, kan innebära att bli konsulterad i olika frågor.

– Att jag blivit medlem stärker Sveriges närvaro på området, som fått alltmer ökad aktualitet genom frågor om postkolonialitet, immateriellt kulturarv, fake news, medialisering m m.