Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Alf Arvidsson

Alf Arvidsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B429 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min doktorsavhandling i etnologi Sågarnas sång. Folkligt musicerande i sågverkssamhället Holmsund 1850-1980 kom 1991. 2002 utnämndes jag till professor. En stor del av min forskning handlar om muntligt berättande (livshistorier, personliga erfarenhetsberättelser, sägner, framför allt 1900-talsmaterial). Merparten är dock inom musiketnologi och innefattar större studier om samband mellan musik och politik i Sverige under 1960- och 70-talen, jazzens förändrade status från underhållning till högkultur, och i samarbete med Svenskt Visarkiv ett projekt om nutida musikskapande. För närvarande ledare jag projektet Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft, där jag studerar hur muntligt berättande konstrueras som revitaliserat kulturarv, en "ny" konstform, och ett verktyg för undervisning och turism.  Dessutom är jag involverad i utgivningen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, förbereder en antologi av svensk jazzkritik, och skriver bidrag om Sverige för Oxford History of Jazz in Europe.

Blogg: https://alfarvidssonblogg.wordpress.com/

 

Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Musikverket 2022, Vol. 7 : 5-8
Arvidsson, Alf
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 31
Arvidsson, Alf
Etnologiska skrifter, 71
Arvidsson, Alf; Wolanik Boström, Katarzyna
Etnologiska skrifter, 70
Teori som metod, Umeå: Umeå universitet: Institutionen för kultur- och medievetenskaper 2022 : 1-7
Nilsson, Bo; Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2021, Vol. 6 : 216-218
Arvidsson, Alf
Ikaros, Folkets bildningsförbund 2021, (1) : 29-33
Arvidsson, Alf
Svensk tidskrift för musikforskning, Svenska samfundet för musikforskning 2021, Vol. 103 : 39-60
Arvidsson, Alf
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Kungl. Gustav Adolfs akademien 2021, Vol. 77 : 153-170
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2021, Vol. 6 : 5-13
Arvidsson, Alf
Västerbottens-Kuriren
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2020, Vol. 5 : 5-6
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2020, Vol. 5 : 118-120
Arvidsson, Alf
Arv. Nordic Yearbook of Folklore : 156-159
Arvidsson, Alf
Jazz Orkesterjournalen, Stockholm: Jazz 2020, Vol. 88, (3) : 58-59
Arvidsson, Alf
Jazz, Jazz 2020, (2) : 24-28
Arvidsson, Alf
SÅnt vi bara gör, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2019 : 141-144
Arvidsson, Alf
PULS, Stockholm: Svenskt visarkiv 2019, Vol. 4 : 123-125
Arvidsson, Alf
Fabula, Walter de Gruyter 2019, Vol. 60, (3-4) : 336-353
Arvidsson, Alf
Västerbottens-Kuriren
Arvidsson, Alf
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2019, (1-2) : 57-59
Arvidsson, Alf
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019 : 7-18
Arvidsson, Alf
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019 : 19-34
Arvidsson, Alf
Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019, Vol. 142 : 9-24
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2019, Vol. 4 : 132-134
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2019, Vol. 4 : 135-137
Arvidsson, Alf
Orkesterjournalen, Stockholm: OJ 2019, Vol. 87, (2) : 62-62
Arvidsson, Alf
Musikens makt: vänbok till Göran Blomqvist, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 199-215
Arvidsson, Alf
Fabula, Walter de Gruyter 2018, Vol. 59, (3-4) : 310-312
Arvidsson, Alf
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2018, (4) : 224-226
Arvidsson, Alf
Visions and traditions: Knowledge Production and Tradition Archives, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia-Academica Scientarium Fennica 2018 : 160-176
Arvidsson, Alf
PULS, Stockholm: Svenskt visarkiv 2018, Vol. 3 : 92-94
Arvidsson, Alf
PULS, Stockholm: Svenskt visarkiv 2018, Vol. 3 : 79-80
Arvidsson, Alf
Västerbottens-Kuriren
Arvidsson, Alf
Orkesterjournalen, Stockholm: OJ 2018, (3) : 67-67
Arvidsson, Alf
Perfect Beat, Equinox Publishing 2017, Vol. 18, (2) : 170-172
Arvidsson, Alf
Cultural Analysis, Vol. 16, (1) : 140-143
Arvidsson, Alf
Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 11-39
Arvidsson, Alf
Musiketnologi: elva repliker om en vetenskap, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2017 : 131-137
Arvidsson, Alf
PULS, Stockholm: Svenskt visarkiv 2017, Vol. 2 : 100-103
Arvidsson, Alf
Orkesterjournalen, (5) : 74-75
Arvidsson, Alf
Journal of World Popular Music, Sheffield: Equinox Publishing 2016, Vol. 3, (1) : 150-153
Arvidsson, Alf

Forskningsprojekt

1 januari 2015 till 31 december 2018
9 februari 2007 till 31 december 2009
1 maj 2005 till 31 december 2007
Möten kring kolonial historia och samtida kulturarv

Gustavsson forskar om hur svenskt arkivmaterial kan repatrieras till regionen El Chaco i Argentina.

Institutionen släpper ny bok om kultursektorn

I en ny bok från institutionen för kultur- och medievetenskaper presenteras forskning från institutionen.