"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-27

Allt fler utländska studenter väljer Umeå universitet

NYHET – Umeå universitetet fortsätter att vara attraktivt för utländska studenter. Sedan 1998 är ökningen nästan 70 procent, vilket är mycket positivt, säger Per A Nilsson, chef för International Office.

Numera läser omkring 500 internationella studenter vid universitetet vilket motsvarar en ökning med hela 66 procent från 1998 till 2004. Däremot minskar intresset från svenska studenter att läsa utomlands, sedan 1998 är minskningen 47 procent. Endast 213 studenter läste vid ett utländskt lärosäte.

Det finns flera skäl till att Umeå universitet är attraktivt för utländska studenter. Bland annat fortsätter antalet kurser på engelska att öka. Utbudet av engelskspråkiga kurser har ökat med 42 procent sedan 2001. I dag ges 296 kurser på engelska, varav 22 är program på magisternivå, som omfattar minst ett års studier. Mer än 50 procent av de engelskspråkiga kurserna finns inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Flera av universitetets institutioner rekryterar också aktivt utländska studenter. Det har också blivit svårare för studenter från bl.a. Bangladesh, Pakistan och Indien att studera i USA. Vidare lockar de avgiftsfria svenska universiteten utländska studenter. Bland övriga motiv kan särkilt nämnas doktorandrekrytering och den höga kvaliteten på undervisningen vid Umeå universitet.

Anledningen till att intresset bland svenska studenter att läsa utomlands minskat är svårt att förklara. Tänkbara orsaker är att informationen om olika utbytesprogram inte är tillräckligt lättillgängliga för studenterna och att bristande språkkunskaper i andra språk än engelska hindrar utlandsstudier.

– Umeå universitet välkomnar naturligtvis att vi på många områden kan attrahera studenter från andra länder, säger professor Janove Sehlin, ordförande i universitetets Internationaliseringskommitté.

Konkurrensen ökar mellan universitet och högskolor om studenter och ekonomiska resurser. Internationalisering är därför en viktig strategisk fråga för universitetet. För Umeå universitet gäller det att exponera sina kvalitéer, men även att profilera sig mot olika marknader, för att utveckla och behålla positionen som ett framstående universitet i Sverige och i världen.

I Sverige har utbildningsexport hittills inte setts som en möjlig tillväxtfaktor, något som tycks vara på väg att förändras. Sverige är ett attraktivt land att studera i för utomeuropeiska studenter. Den svenska regeringen har också upptäckt detta och sedan en tid utreds frågan om att införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter.

För fler upplysningar kontakta gärna

Per A Nilsson, chef för International OfficeTel: 090-786 68 66 Mobil 070-236 62 30
E-post: per.nilsson@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg