"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-13 Uppdaterad: 2024-05-24, 13:01

Allt ljus på nya doktorer och jubeldoktorer

NYHET Den 18 maj kommer över 80 nya doktorer och 30 jubeldoktorer att hyllas under en av universitetets allra högtidligaste ceremonier – Vårpromotionen. – Det är en av årets finaste stunder, då vi får möjlighet att hedra, lyfta och fira våra forskare för deras samhällsviktiga arbete och gärningar, säger Peter Sköld, ceremonimästare vid Umeå universitet.

Umeå universitet har två årligt återkommande akademiska högtider – Årshögtiden, då fokus ligger på nya professorer, hedersdoktorer och pristagare och Vårpromotionen, då nya doktorer och jubeldoktorer hyllas. Den 18 maj är det dags för den sistnämnda. 

I år är det 83 nya doktorer och 12 jubeldoktorer som kommer att närvara vid ceremonin, 18 jubeldoktorer promoveras absens (i sin frånvaro). Jubeldoktorer är personer som tog sin doktorsexamen för 50 år sedan. Årets antal är det högsta hittills vid Umeå universitet, vilket är en naturlig utveckling för det snart 60 år gamla Umeå universitet. 

– Vi har aldrig tidigare haft så många jubeldoktorer närvarande samtidigt. Men att det ökar är helt enligt förväntan, det har blivit fler och fler doktorer vid Umeå universitet genom åren, säger Peter Sköld.

En traditionsrik ceremoni

Från och med i år flyttas uppmärksammandet av de pedagogiska pristagarna från Vårpromotionen till Årshögtiden. I övrigt är det mesta som det brukar under högtiden, som har rötter ända från medeltidens europeiska akademiska institutioner, med ceremonier som följer särskilda ritualer med latinska uttryck och symboler för akademisk frihet, så kallade doktorsinsignier.

– Högtidernas ansvar är att bevara traditionerna. Det står högts upp på vår lista och det innebär i sig att vi inte nödvändigtvis söker förändringar bara för att. Vi har skapat ett koncept som bär kvalitet och håller, och som vi dessutom fått positiv respons om från andra universitet, säger Peter Sköld.

Se ceremoniprogrammet. 

Ceremonin äger rum i Aula Nordica, i Universum på Campus Umeå, klockan 16.00 den 18 maj. Alla som vill är välkomna att delta som åhörare under ceremonin, som pågår i cirka två timmar. Den går också att följa digitalt på live.umu.se. Därefter följer bankett för inbjudna gäster.  

Se livesändningen på live.umu.se.

Studentmarskalkar står på scenen vid Årshögtidens ceremoni.

Vem kan promoveras? 

De som promoveras är doktorer som genomgått forskningsutbildning och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne vid Umeå universitet.

Avhandlingen ska ha försvarats offentligt genom disputation, en seminarieövning som är öppen för allmänheten, vilket betyder att avhandlingen har granskats och utsatts för kritik.

I och med disputationen och doktorsexamen är man berättigad att få promoveras och därefter att bära de yttre tecknen på doktorsvärdigheten, det vill säga doktorshatten, lagerkransen, ringen och diplomet.

Under Vårpromotionen promoveras även jubeldoktorer, vilka är personer som tog sin doktorsexamen för 50 års sedan. De får nu titel doctor jubilaris.