Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vårpromotion

Information om Vårpromotionen

På våren firas vid Umeå universitet de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Avhandlingen har försvarats offentligt genom en så kallad disputation, en seminarieövning som är öppen för allmänheten. Det betyder att avhandlingen har granskats och utsätts under disputationen för kritik. I och med disputationen och doktorsexamen är man berättigad att få promoveras och därefter att bära de yttre tecknen på doktorsvärdigheten.

Vårpromotionen 2023 

Information för dig som är doktor eller pristagare och ska delta på Vårpromotionen 2023 finns mer inofmration här: Vårpromotionen 2023

Doktorspromotionen

Den så kallade promotionen (av det latinska ordet promovere = föra fram, bära fram) symboliserar att den nya doktorn har rätt att bedriva akademisk undervisning. Akten sker i Umeå vid en parnass, en lövklädd liten bro, där den nyblivna doktorn hälsas med ett handslag av promotorn, själv en doktor. Promotorn är den som delar ut insignierna, de yttre tecknen, det vill säga den veckade hatten eller lagerkransen, ringen och diplomet. Doktorn tar emot insignierna och går sedan genom parnassen.

Jubeldoktorer

50 år efter promotionen kan en doktor promoveras till jubeldoktor. Akten påminner om doktorernas promotion, men jubeldoktorerna går inte över parnassen.  Jubeldoktorer får diplom och i förekommande fall nya lagerkransar. Jubeldoktorer kan promoveras i sin frånvaro. Promotorn håller då upp diplomet, säger jubeldoktorns namn och uttrycket "absens".

Insignier för doktorer och jubeldoktorer

Vid Vårpromotionen promoveras doktorer och jubeldoktorer. De föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten är doktorshatten, lagerkransen, ringen och diplomet.

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet men också makt. Den är svart och veckad och försedd med ett Umeå-emblem, olika för de skilda fakulteterna. Endast doktorer vid medicinska fakulteten promoveras med hatt. Doktorer vid övriga fakulteter kan beställa doktorshatt för senare festliga tillfällen. Jubeldoktorer vid den medicinska fakulteten har vid ceremonin med sig sin gamla doktorshatt som de tar på sig samtidigt när promotor tar på sig sin hatt.

Lagerkransen är också en symbol för den akademiska friheten. Doktorer vid teknisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna promoveras med lagerkrans, en mycket gammal tradition. Även jubeldoktorer vid ovanstående fakulteter som deltar vid ceremonin får nya lagerkransar.

Diplom – det skrivna beviset på värdigheten – utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer och jubeldoktorer.

Ringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Den tillverkas i en speciell Umeå-modell i både vanligt guld (rött) och vitt guld. Vid promotionsceremonin har doktorerna redan satt på sig ringarna. Överlämnandet är alltså endast symboliskt.

Pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag

I samband med vårpromotionen anordnas ett populärvetenskapligt program med korta föredrag av de vetenskapliga pristagarna och samtal med de pedagogiska pristagarna. Pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag arrangeras i "Vardagsrummet", humanisthuset. 

Pristagare som tilldelats pedagogiska och vetenskapliga priser under året håller i pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag. Arrangemanget är öppna för allmänheten och sänds live.

Priser delas ut till pristagare under vårpromotionens högtidsceremonin.

Ceremonin

Ceremonin arrangeras vanligtvis på Aula Nordica och pågår i cirka två timmar och är öppen för allmänheten. Vårpromotionens ceremoni för 2022 arrangerades på Nolia på grund av det ovanligt höga antalet nya doktorer. Ceremonin börjar med att de medverkande kommer in i procession och doktorerna och jubeldoktorerna tar plats på scenen. Rektor inleder med ett anförande och sedan promoverar fakultetens promotor (vanligtvis prodekan eller vicedekan) varje jubeldoktor och doktor. Jubeldoktorer, doktorer och pristagare håller inga tal på scenen utan tar bara emot publikens applåder. Ceremonin inramas av musik och körsång och avslutas med en uttågsprocession.

Sittplatser för publiken

Allmänheten är välkommen. Några bänkar är reserverade för särskilt inbjudna, för personer med särskilda behov eller t.ex. för små barn/barnvagn. För övriga åhörare är det fri placering. Platserna ska vara intagna senast 10 minuter innan ceremonin börjar.

Vårbankett

Efter ceremonin väntar vårbanketten där det hålls en trerättersmiddag för inbjudna gäster där förrätt, huvudrätt och dessert serveras med vin eller alkoholfria alternativ. Under kvällen hålls tal av i förväg tillfrågade personer samt sång och dans för att fira jubeldoktorer, nya doktorer och pristagare.

Klädsel vid ceremoni och vårbankett

För gäster
För gäster, som är publik vid ceremonin och sedan ska på vårbanketten, gäller högtidsdräkt eller mörk kostym, det vill säga

  • Lång, ankellång eller kort (nedanför knät) klänning eller kjol med överdel som är elegantare än vanlig vardagsklädsel.
  • Svart frack med vit skjorta, vit väst och vit fluga.
  • Mörk kostym med vit skjorta och slips eller fluga. Kostymen kan vara mörkblå, mörkgrå, svart, mörkgrön eller mörkbrun.
  • Folkdräkt eller nationaldräkt.
  • Akademisk ämbetsdräkt (gown).

För gäster som bara är publik vid ceremonin gäller valfri klädsel.

För medverkande
Doktorer, jubeldoktorer, pristagare, rektor, promotorer, marskalkar och övriga som går in i processionen bär högtidsdräkt, det vill säga

  • Långklänning eller långkjol med överdel i valfri färg (längden ska vara till golvet) 
  • Svart frack med vit skjorta, vit fluga och vit väst.
  • Akademisk ämbetsdräkt (gown).
  • National-/folkdräkt i högtidsutformning.

Ordnar och doktorshatt

Du som har en eller flera ordnar kan bära dem. Bara promotor, doktorer och jubeldoktorer vid den medicinska fakulteten som deltar i ceremonin bär doktorshatt.

Tidigare Vårpromotioner

Vårpromotionen 2019

Vårpromotionens ceremoni 2019 ägde rum i Aula Nordica den 18 maj kl. 16.00 med promotion av sju jubeldoktorer och 74 doktorer. Nio priser delades ut. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Programskrift 2019
Föredrag och samtal 2019

Vårpromotionen 2018

Vårpromotionens ceremoni 2018 ägde rum i Aula Nordica den 19 maj kl. 16.00 med promotion av 86 doktorer och två jubeldoktorer. Nio pristagare fick sina pris. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Programskrift 2018

Vårpromotionen 2017

Vårpromotionens ceremoni 2017 ägde rum i Aula Nordica den 20 maj kl. 16.00 med promotion av 111 doktorer och 11 pristagare fick sina pris. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Programskrift 2017
Föredrag och samtal 2017

Vårpromotionen 2016

Vårpromotionens ceremoni 2016 ägde rum i Aula Nordica den 21 maj kl. 16.00 med promotion av 66 doktorer och 10 pristagare fick sina pris. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna samt samtal med årets excellenta lärare.

Film från ceremonin 2016
Programskrift 2016
Föredrag och samtal 2016

Vårpromotionen 2015

Vårpromotionens ceremoni ägde rum den 30 maj kl. 16.00 med promotion av 75 doktorer och 11 pristagare fick sina priser. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna samt samtal med årets excellenta och meriterade lärare.

Programskrift 2015
Föredrag och samtal 2015

Vårpromotionen 2014

Vårpromotionens ceremoni ägde rum lördagen den 24 maj kl. 16:00 med promotion av 86 doktorer och 12 pristagare fick sina priser. Även 7 excellenta och meriterade lärare uppmärksammades. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna och lärarna.

Vårpromotionen 2013

Ceremonin ägde rum den 1 juni kl. 13:00 i Aula Nordica. 85 doktorer promoverades och 11 priser delades ut. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Vårpromotionen 2012

Ceremonin ägde rum den 2 juni kl. 13:00 i Aula Nordica. 92 doktorer promoverades och 12 pristagare fick sina priser. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Vårpromotionen 2011

Ceremonin ägde rum den 28 maj kl.13:00 i Aula Nordica. 86 doktorer promoverades i Aula Nordica och 9 priser delades ut. I samband med Vårpromotionen hölls ett antal föredrag av pristagarna.

Vårpromotionen 2010

108 doktorer promoverades i Aula Nordica och 9 priser delades ut lördagen den 29 maj kl. 13:00 i Aula Nordica. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Vårpromotionen 2009

104 doktorer promoverades och ett antal pedagogiska och vetenskapliga priser delades ut lördagen den 30 maj 2009 kl. 12:00 i Aula Nordica. I samband med Vårpromotionen hölls ett antal föredrag av pristagarna.

Se arkiv för högtidsskrifter och föreläsningsprogram

Historik

Den första doktorspromotionen i Umeå ägde rum 1958, men de som promoverades tillhörde Tandläkarhögskolan i Stockholm. År 1961 promoverades fyra doktorer vid Medicinska högskolan i Umeå, som senare blev en del av Umeå universitet. 1966 hölls den första doktorspromotionen sedan Umeå universitets grundande.

Vill du promoveras?

Information för dig som doktorerat och vill promoveras.

Se ceremonin från Vårpromotionen 2019

Kontakta oss

Du kan nå oss som arbetar med de akademiska högtiderna – Årshögtiden och Vårpromotionen – på vår gemensamma e-postadress, akademiskhogtid@umu.se.

Peter Sköld, 090-786 63 47, ceremonimästare
Ellinor Thörngren, 090-786 74 20, kommunikatör