Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vårpromotionen

Vårpromotionen äger rum i slutet av maj med promotion av doktorer och utdelning av vetenskapliga priser.

Student håller flagga
lör
18
maj
Vårpromotionens ceremoni
16:00 - 18:00
Aula Nordica

På våren firas vid Umeå universitet de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Avhandlingen har försvarats offentligt genom en så kallad disputation, en seminarieövning som är öppen för allmänheten. Det betyder att avhandlingen har granskats och utsätts under disputationen för kritik. I och med disputationen och doktorsexamen är man berättigad att få promoveras och därefter att bära de yttre tecknen på doktorsvärdigheten.

Vårpromotionen 2019

Umeå universitet inbjuder alla doktorer som tagit ut sin doktorsexamen vid universitetet att promoveras vid Vårpromotionen.

Läs mer om vårpromotionen 2019

Doktorspromotionen

Den så kallade promotionen (av det latinska ordet promovere = föra fram, bära fram) symboliserar att den nya doktorn har rätt att bedriva akademisk undervisning. Akten sker i Umeå framför en parnass, en lövklädd liten bro, där den nyblivna doktorn hälsas med ett handslag av promotorn, själv en doktor och den som utdelar insignierna, de yttre tecknen, det vill säga den veckade hatten eller lagerkransen, ringen, diplomet. När doktorn har tagit emot insignierna går hon eller han genom parnassen och bjuds farväl.

 Jubeldoktorer

50 år efter promotionen kan en doktor promoveras till jubeldoktor. Akten påminner om doktorernas promotion, men jubeldoktorerna går inte över parnassen. Jubeldoktorer får nya diplom och i förekommande fall nya lagerkransar.

Insignier för doktorer och jubeldoktorer

Vid Vårpromotionen promoveras doktorer och jubeldoktorer. De föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten är doktorshatten, lagerkransen, ringen och diplomet.

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet men också makt. Den är svart och veckad och försedd med ett Umeå-emblem, olika för de skilda fakulteterna. Endast doktorer och hedersdoktorer vid medicinska fakulteten promoveras med hatt. Det finns en särskild doktorshatt som doktorer och hedersdoktorer vid övriga fakulteter kan beställa själv för senare festliga tillfällen.

Lagerkransen är också en symbol för den akademiska friheten. Doktorer och hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna promoveras med lagerkrans, en mycket gammal tradition. Även jubeldoktorer vid ovanstående fakulteter får nya lagerkransar.

Diplom – det skrivna beviset på värdigheten – utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

 

Ringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Den tillverkas i en speciell Umeå-modell i både vanligt guld (rött) och vitt guld. Vid promotionsceremonin har doktorerna och hedersdoktorerna redan satt på sig ringarna. Överlämnandet är alltså endast symboliskt.

Se bilder på doktorsringar
Information till doktorer som vill beställa doktorsinsignier

Pedagogiska och vetenskapliga priser

Vid vårens högtid delas även pedagogiska och vetenskapliga priser ut.

Föredrag och samtal

Ett populärvetenskapligt program med korta föredrag av de vetenskapliga pristagarna och samtal med de pedagogiska pristagarna anordnas i anslutning till högtiden.

Ceremonin

Ceremonin i Aula Nordica brukar pågå i ca två timmar och är öppen för allmänheten. Ceremonin börjar med att de medverkande kommer in i procession och doktorerna och pristagarna tar plats på scenen. Rektor inleder med ett anförande och sedan promoverar fakultetens promotor (vanligtvis prodekan eller vicedekan) varje doktor. Därefter får pristagarna sina diplom. Doktorer och pristagare håller inga tal på scenen utan tar bara emot publikens applåder. Ceremonin inramas av musik och körsång och avslutas med en uttågsprocession.

Aula Nordica rymmer närmare tusen personer om man räknar med läktaren. Allmänheten är välkommen. Några bänkar är reserverade för särskilt inbjudna, för personer med funktionsnedsättning eller t.ex. för små barn/barnvagn. För övriga åhörare är det fri placering. Platserna ska vara intagna senast 10 minuter innan ceremonin börja

Bankett

Efter ceremonin hålls en bankett för inbjudna gäster. Se information om klädsel längre ner.

Läs mer om banketten

Klädsel vid Vårpromotionens ceremoni och vårbankett

Doktorer, jubeldoktorer, pristagare, rektor, promotorer, marskalkar och övriga som går in i processionen bär högtidsdräkt, det vill säga

  • hellång klänning
  • svart frack med vit skjorta, vitfluga och vit väst
  • akademisk ämbetsdräkt (gown).
  • national-/folkdräkt i högtidsutformning.

För gäster som är publik vid ceremonin och sedan ska var med vid vårbanketten, gäller högtidsdräkt eller mörk kostym, det vill säga

  • lång, ankellång eller kort klänning som är elegantare än vanlig vardagsklädsel
  • svart frack med vit sjorta, vit väst och vit fluga
  • mörk kostym med vit skjorta och slips eller fluga
  • folkdräkt eller nationaldräkt
  • akademisk ämbetsdräkt (gown)

Barn kan ha "finklänning" eller enbart vit skjorta (lämpligen med fluga) och byxa.

Något fler än hälften har vid tidigare vårbanketter valt frack och lång klänning. Man väljer det man tycker bäst om.

För gäster som bara är publik vid ceremonin gäller valfri klädsel.

Ordnar och doktorshatt

Du som har en eller flera ordnar kan bära dem. Bara promotor och de doktorer och jubeldoktorer vid den medicinska fakulteten som har promoveras bär doktorshatt.

Var kan jag hyra kläder?

Det finns affärer i Umeå som hyr ut högtidskläder. För aktuell förteckning, se eniro.se eller hitta.se.

Tidigare vårpromotioner

Vårpromotionen 2018

Vårpromotionens ceremoni 2018 ägde rum i Aula Nordica den 19 maj kl. 16.00 med promotion av 86 doktorer och två jubeldoktorer. Nio pristagare fick sina pris. I samband med vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Programskrift 2018

Vårpromotionen 2017

Vårpromotionens ceremoni 2017 ägde rum i Aula Nordica den 20 maj kl. 16.00 med promotion av 111 doktorer och 11 pristagare fick sina pris. I samband med vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Programskrift 2017
Föredrag och samtal 2017

Vårpromotionen 2016

Vårpromotionens ceremoni 2016 ägde rum i Aula Nordica den 21 maj kl. 16.00 med promotion av 66 doktorer och 10 pristagare fick sina pris. I samband med vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna samt samtal med årets excellenta lärare.

Film från ceremonin 2016
Programskrift 2016
Föredrag och samtal 2016

Vårpromotionen 2015

Vårpromotionens ceremoni ägde rum den 30 maj kl. 16.00 med promotion av 75 doktorer och 11 pristagare fick sina priser. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna samt samtal med årets excellenta och meriterade lärare.

Programskrift 2015
Föredrag och samtal 2015

Vårpromotionen 2014

Vårpromotionens ceremoni ägde rum lördagen den 24 maj kl. 16:00 med promotion av 86 doktorer och 12 pristagare fick sina priser. Även 7 excellenta och meriterade lärare uppmärksammades. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna och lärarna.

Vårpromotionen 2013

Ceremonin ägde rum den 1 juni kl. 13:00 i Aula Nordica. 85 doktorer promoverades och 11 priser delades ut. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Vårpromotionen 2012

Ceremonin ägde rum den 2 juni kl. 13:00 i Aula Nordica. 92 doktorer promoverades och 12 pristagare fick sina priser. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Vårpromotionen 2011

Ceremonin ägde rum den 28 maj kl.13:00 i Aula Nordica. 86 doktorer promoverades i Aula Nordica och 9 priser delades ut. I samband med Vårpromotionen hölls ett antal föredrag av pristagarna.

Vårpromotionen 2010

108 doktorer promoverades i Aula Nordica och 9 priser delades ut lördagen den 29 maj kl. 13:00 i Aula Nordica. I samband med Vårpromotionen hölls föredrag och samtal av pristagarna.

Vårpromotionen 2009

104 doktorer promoverades och ett antal pedagogiska och vetenskapliga priser delades ut lördagen den 30 maj 2009 kl. 12:00 i Aula Nordica. I samband med Vårpromotionen hölls ett antal föredrag av pristagarna.

Se arkiv för högtidsskrifter och föreläsningsprogram

Historik

Den första doktorspromotionen i Umeå ägde rum 1958, men de som promoverades tillhörde Tandläkarhögskolan i Stockholm. År 1961 promoverades fyra doktorer vid Medicinska högskolan i Umeå som senare blev en del av Umeå universitet. 1966 hölls den första doktorspromotionen sedan Umeå universitets grundande.

Källa: SUHF:s Akademiska högtider och traditioner

Kontakta oss

Du kan nå oss som arbetar med de akademiska högtiderna - årshögtiden och vårpromotionen - på vår gemensamma e-postadress, promotion@umu.se.


Promotionskommitté

Promotionskommittén består av personerna ovan samt utsedda representanter för de respektive fakulteterna som kallas fakultetsmarskalkar.

Fakultetsmarskalkar

Medicinska fakulteten

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Humanistiska fakulteten

Vårpromotionen 2019
Vårpromotionen 2019

Alla doktorer som tagit ut sin doktorsexamen vid universitetet erbjuds att promoveras.

Vårbankett
Vårbankett

Efter Vårpromotionens ceremoni hålls en bankett med middag för inbjudna gäster.

Vill du promoveras?
Vill du promoveras?

Information för dig som doktorerat och vill promoveras.

Beställa doktorsinsignier
Beställa doktorsinsignier

Här hittar du information om hur du beställer doktorsring, doktorshatt och lagerkrans.