"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-10

Alumnens dag i Umeå ställs in

NYHET Temadagen för Umeå universitets alumner lördag 4 oktober har ställts in, liksom de planerade kringaktiviteterna för inresta besökare.

”Alumnens vecka” genomförs på ett flertal lärosäten i Sverige vecka 40 varje år. Inför årets upplaga hade alumnverksamheten vid Umeå universitet planerat att ansluta sig till den nationella alumnveckan med en temadag på Sliperiet lördagen 4 oktober och kringaktiviteter särskilt inriktade mot inresande internationella alumner.

Dessvärre har planerna tvingats avstyras på grund av bristande resurser att genomföra arrangemanget som planerat. Från den centrala alumnverksamhetens sida beklagar vi att inte kunna bjuda Umeå universitets alumner på denna möjlighet i år, men hoppas i stället kunna rikta våra ansträngningar mot jubileumsåret 2015, då det känns extra angeläget att möta och kommunicera med våra alumner.

Vid eventuella frågor, kontakta alumnkoordinator Jonas Lidström, jonas.lidstrom@umu.se.

Redaktör: Jonas Lidström