"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 1998-01-30

Analyserar Einsteins ekvationer

NYHET Fredagen den 30 januari försvarar Mattias Marklund, Institutionen för fysik, avdelningen för plasmafysik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Konstruktion av lösningar till Einsteins fältekvationer. Disputationen äger rum kl. 10.30 i Naturvetarhuset, sal N300, Umeå universitet.

Fakultetsopponent: professor Malcolm MacCallum, School of Mathematical Sciences, University of London, England.

Mattias Marklund är uppvuxen i Skellefteå.

I avhandlingen presenteras två sätt att analysera Einsteins ekvationer. Einsteins ekvationer är det som idag bäst beskriver gravitationen, och dessa ekvationer är grunden för förståelsen av till exempel svarta hål och universums skapelse (Big Bang-modellen).

Ekvationerna är mycket komplexa, och att försöka lösa dessa för fysikaliskt intressanta situationer är ofta svårt. Även när en lösning hittats är det ibland svårt att tolka lösningen i termer av vad vi faktiskt kan observera.

Tidvatten

Den ena metoden som presenteras är baserad på en beskrivning med hjälp av fysikaliska storheter, som till exempel de krafter som ger upphov till tidvatten, och denna metod kan användas för att undersöka alla typer av modeller.

Den andra metoden fokuserar istället intresset på modeller som kan beskriva roterande stjärnor med starka gravitationsfält, exempelvis enkla modeller för neutronstjärnor.

Mattias Marklund nås på tel: 090-19 14 69 (hem), 090-786 50 45 (jobb)

Redaktör: Marit Andersson