"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-31

Anders Hofer prisas för sin pedagogiska förmåga

NYHET Anders Hofer, universitetslärare vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, får Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2014.

Anders Hofer, universitetslärare vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, får Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2014.

Enligt motiveringen har Anders Hofer gjort ”en väldokumenterad pedagogisk insats vid flertalet av fakultetens kurser inom olika program. Anders Hofer har även gjort betydande utvecklingsarbeten i flera av dessa kurser med bland annat produktion av nytt kursmaterial. Pristagaren har även förtjänstfullt genomfört en internet-baserad kurs för gymnasielärare som skett i samverkan med det omgivande samhället.  Han har även mycket aktivt bidragit till en fakultetsövergripande kurs om säkerhet i labbmiljö. Pristagaren har vidare omvittnat god kontakt med studenter och är mycket uppskattad bland sina kollegor”.

Anders Hofer som arbetar vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, undervisar på läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet och tandläkarprogrammet.

Prissumman är 50 000 kronor.

Bedömningsgruppen har bestått av professor Birgitta Bernspång, universitetslektor Kristina Lejon, universitetslektor K-G Westberg samt studentrepresentant Johan Sjöström.

Priset delas ut vid Vårpromotionen den 24:e maj, 2014 kl 13.00 i Aula Nordica.

För mer information, kontakta Anders Hofer. Telefon: 070-297 40 96
E-post: anders.hofer@medchem.umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz