"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-15

Anmälan till Idrottshögskolans dag öppen

NYHET Idrottshögskolans dag arrangeras den 5 maj 2017, konferensen välkomnar dig med ett intresse för idrott. Under dagen kommer bland annat forskare inom Idrottshögskolans nätverk att populärvetenskapligt presentera de senaste forskningsrönen inom idrottsområdet.

Fredag den 5 maj arrangeras Idrottshögskolans dag i Humanisthuset mellan kl. 08:30-16:30 i hörsal E och F. Konferensen välkomnar externa åhörare samt personal och studenter vid Umeå universitet med ett intresse för idrott.

Under Idrottshögskolans dag kommer forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk att populärvetenskapligt presentera de senaste forskningsrönen inom idrottsområdet. Idrottsdoktorander inom Idrottshögskolans nätverk kommer dessutom att ha en posterutställning. Idrottshögskolans dag ger också tillfälle att delta i en valfri workshop på Idrottslabbet (anmälan behövs, begränsat antal platser) där information ges kring de olika tester som kan genomföras där samt möjlighet att prova på vissa av testerna.

Anmälan

Under Idrottshögskolans dag kommer det bjudas på en lättare lunch. I din anmälan är det viktigt att du anger om du önskar delta i Idrottslabbets workshop samt om du önskar lunch. OBS! Även föreläsare under Idrottshögskolans dag behöver anmäla sig till dagen/lunchen.

Dagen är kostnadsfri för anställda och studenter vid Umeå universitet. Deltagaravgift för övriga åhörare är 200 kr, i det priset ingår fm fika och lunch. Deltagaravgiften betalas in på bankgironummer 5050-0719. Ange ditt namn och Idrottshögskolans dag 2017 i meddelande raden för din betalning. Vid önskan om att få deltagaravgiften fakturerad (moms tillkommer), kontakta Emma Isaksson vid Idrottshögskolan.

Till anmälan Idrottshögskolans dag (anmälan senast 24 april 2017)

Preliminärt program

Forskare inom Idrottshögskolans nätverk presenterar sina studier/forskningsprojekt under dagen. Varje talare får 15 minuter på sig att presentera sin forskning som efterföljs av 5 minuters frågestund.

Idrottshögskolans dag 2017, preliminärt program

08:30-09:00Registrering och posterutställning
09:00-09:30Välkommen: Information från Idrottshögskolan, inledning av Dieter Müller, vice rektor
Hörsal EHörsal F
09:35-09:55Johan Lindholm (J): The man and women that built Lex SpotiviaLisbeth Wikström-Fristen (IME): Träning och hormoner hos idrottande kvinnor
10:00-10:20Louise Rönnqvist (Psy): 3-D rörelseanalys för att studera kinematik och effekter av träningInger Eliasson (P): Anpassning av idrott till barn - från vision till praktik
10:25-10:45Sven-Arne Petersen (UIT): Teknologi inom fotboll, utveckling och användning i Tromsö IL *Per Jonsson (KIR): Vitamin D in relation to bone health and muscle funtion in young female soccer players
10:50-11:10Paus
11:15-11:35Kajsa Gilenstam (IME): Evaluation of skinfold equations for estimating body  composition in elite female ice hockey players with DXA as the criterion methodPer Ståhl (IMB): Effekter av högintensiv intervallträning på muskelfiberkomposition och mikrovaskularisering
11:40-12:00Lars Jonasson (IFS): Fysisk aktivitets påverkan på den åldrande hjärnanChrister Malm (IME): Advances in human muscle analyses
12:05-12:25Anna Nordström (KF): Skador hos licensierade innebandyspelareKarin Helen Danielsen (UIT): Vad är fysisk aktivitet i förskolor och hur aktiv är 3-5 åringar under förskoletiden? *
12:30-13:45LUNCH och posterutställning. Idrottshögskolan bjuder på en lättare lunch. OBS! Anmälan krävs!
13:45-14:05Edvard Hamnvik Sagelv (UIT): Är stillasittande en hälsorisk trots att man är fysiskt aktiv *Andreas Stenling (Psy): Prediktion, prevention och rehabilitering av idrottsskada: Ett psykologiskt perspektiv
14:10-14:30Michael Svensson (IME): Hälsosam prestationsutveckling  Magnus Ferry (P): Idrottslärarstudenters föreställningar om ämnet och yrket: utveckling över tid
14:35-14:55Nikolai Stenfors (FK): EILO hos konditionsidrottareBente Morseth (UIT): Hjärtflimmer och träning *
14:55-15:10Paus
15:15-15:35Jonny Hjelm (IS)/Sofia Isberg (H): Föreningsdemokrati i praktiken. Idrottsklubbens besluts- och kommunikationsprocesserMadelene Eriksson (MB): High-fat diets and cardiac function - Lessons from studies in mice
15:40-16:00Lina Schelin (H): Innovativa statistiska metoder för analys av rörelsedata – utmaningar och möjligheterApostolos Theos (IME): Influence of resistive load on oxygen uptake during repeated sprints in prepubertal boys and men
16:05-16:25Josef Fahlén (P): Registrering och mätning av idrottsaktiviteter – disciplinerande effekter och legitimitetsproblemCecilia Stenling (P): Röst och service? Spänningsförhållanden och motsägelser i idrottens strävan efter legitimitet som politisk aktör
16:25-16:30Tack för i dag!Tack för i dag!
15:00-16:30

Workshop på Idrottslabbet kl.15.00–16.30
På Idrottslabbet ges information om olika tester och vilka möjligheter som finns. Det körs en uppvisning av ett maxtest på rullskidor och det kommer dessutom att finnas testutrustning uppställd för att prova på enklare tester.

18:00Pubkväll på Universitetsklubben
OBS! Vänder sig enbart till anställda (idrottsforskare, idrottsdoktorander, lärare och administrativ personal) vid Umeå universitet som ingår i Idrottshögskolans nätverk.

Föreläsningarna ges på svenska förutom föreläsningarna märkta med stjärna (*) som ges på norska.

Förkortning för institutionen: J=Institutionen för juridik, IME= Idrottsmedicinska enheten, IMB= Integrativ medicinsk biologi (anatomen), KIR= Inst. för kirurgiskt och perioperativt vetenskap. P=Pedagogiska institutionen, Psy=Institutionen för psykologi, IS=Institutionen för Idé- och samhällsstudier, MB= Institutionen för medicinsk biovetenskap, SR= Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, FK= Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, H= Handelshögskolan, IFS= Institutionen för strålningsvetenskaper, UIT= Universitetet i Tromsö

Redaktör: Anna-Karin Eriksson