"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-28

Ann-Catrine Edlund får forskningspris

NYHET Ann-Catrine Edlund forskar om vardagligt skrivande, som t ex dagböcker, visböcker och vykort. Den 23 oktober tar hon emot Stiftelsen språk och kulturs pris för sin tvärvetenskapliga forskning med helhetsperspektiv och förankring i empiri.

Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid lördag 23 oktober. Dagen innan håller Ann-Catrine Edlund en öppen prisföreläsning:
"Skulle ni vilja korrespondera med mig på vykort?" Sociala medier 100 år före Facebook.
Tid och plats: fredag 22 oktober kl. 13.35 i Humanisthusets hörsal F. Välkommen!

Karakteristiskt för Ann-Catrine Edlunds forskning är helhetsperspektiv, nära tvärvetenskapligt samarbete och förankring i empiri. Det tydligaste forskningsintresset är literacy-frågor och människors vardagliga skrivande under tidigt 1900-tal, och hon är också koordinator för ett nordiskt forskarnätverk inom området, Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden.

I sin doktorsavhandling, Sälen och Jägaren, analyserade Ann-Catrine Edlund säljägarnas olika begrepp för säl. I orden speglas jägarnas kunskaper, tänkande och attityder, och de blir i Edlunds studie en nyckel till både materiell och mental kultur.
I ett senare projekt har Ann-Catrine Edlund följt kvinnors dagboksskrivande under 1930- och 1940-talet. Projektet handlade om skriftens användning och funktion i ett vardagligt sammanhang, men även om sambandet mellan dagboksskrivande, identitet och handlingsutrymme. Dagboksforskningen resulterade i boken Ett rum för dagen och, genom ett samarbete med bildkonstnär Maria Sundström, även i utställningen Mobila tidsrum.
Också i ett pågående projektet undersöker Edlund vardagligt skriftbruk under tidigt 1900-tal. Hon intresserar sig denna gång för visboken som medskapare av social identitet, och undersöker de sociala sammanhang där böckerna ingått och vilken funktion som skrivandet i dem har fyllt.

Utöver forskningen har Ann-Catrine Edlund även en omfattande pedagogisk verksamhet, och har även gjort omfattande populärvetenskapliga insatser.

Kontaktinformation

Universitetslektor, docent Ann-Catrine Edlund, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet Tel 090-786 5245
E-post: ann-catrine.edlund@adm.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink