"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-13

Ann-Catrine Edlund ny prodekan vid humanistiska fakulteten

NYHET Rektor Lena Gustafsson har beslutat "... att entlediga professor Lotta Vikström som prodekan vid Humanistisk fakultet från och med den 1 januari 2016, för perioden 1 januari 2016 till och med den 30 juni 2017 utse docent Ann-Catrine Edlund till ny prodekan vid Humanistisk fakultet."

Lotta Vikström

Det är på egen begäran som Lotta Vikström, professor i historia, valt att avsluta sitt åtagande som prodekan.

Anledningen till det är bland annat hennes forskningsprojekt Liveable Disabilities: Life courses and opportunity structures across time som påbörjas i februari 2016 och fortsatt arbete med ytterligare mindre forskningsprojekt plus handledning av två doktorander.

– Det varit lärorikt och kul under den här tiden som prodekan fått lära känna min egen fakultet bättre. Jag har fått en inblick i vilket viktigt och omfattande arbete som görs av de ca 400 anställda, inklusive institutioner, enheter och fakultets kansli, säger Lotta Vikström.

– Utöver det så har inblickar och kontakter med övriga fakulteter även gett mig nya kunskaper om universitetet i stort.

 Ann-Catrine Edlund

Vid årsskiftet tar alltså Ann-Catrine Edlund, docent i nordiska språk, över som prodekan. Hon har under året redan verkat som vicedekan på 25 procent.

– Jag ser det som ett mycket stimulerande och roligt uppdrag där jag både får fortsätta samarbeta med fakultetens många duktiga medarbetare och fortsätta att arbeta med de utbildningsfrågor som jag ansvarat för under mitt år som vicedekan, säger Ann-Catrine Edlund.

– Dessutom tillkommer ett bredare strategiskt ansvar för också forskningsfrågor. Jag gillar både att organisera och att driva utvecklande processer i samarbete med andra – och det får jag större möjlighet att göra i och med att jag nu bemannas på halvtid för mitt uppdrag.

Redaktör: Per Melander