"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-06

Forskning om skogsbränderna 2018

NYHET I projektet "Mobiliserade byar: hur lokalsamhällen agerade under skogsbränderna 2018 och omorienterar sig mot framtiden" ska etnologerna Jenny Ingridsdotter, vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, tillsammans med Maria Vallström från Södertörns högskola under tre år forska om skogsbränderna 2018.

— Det är viktigt att bidra med etnografisk kunskap om hur katastrofer kan hanteras. Genom att studera människors berättelser och erfarenheter på nära håll går det att förstå hur katastrofer ändrar individuella och kollektiva kulturella normer och föreställningar om tid, liksom hur resurser kan hanteras i lokalsamhällen, säger Jenny Ingridsdotter som är projektledare. 

Projektet som beviljats 2 572 599 kronor från Formas årliga öppna utlysning för projektstöd har som syfte att studera hur lokalsamhällen som särskilt drabbats av skogsbränderna 2018 mobiliserade lokala resurser för att hantera krisen, hur drabbade berättar om krisen och dess efterdyningar och vad krisen ledde till när det gäller strategier och medvetenhet om hållbar utveckling i framtiden. Jenny Ingridsdotter leder projektet och Maria Vallström från Södertörns högskola är medforskare. 

Från ansökan

"Under sommaren 2018 utbröt de hittills största skogsbränderna i svensk modern historia. Dessa bränder hade stor inverkan på lokalsamhällen och skogsbruket, och startade även nationella debatter om klimatförändringar, skogsbruk, biologisk mångfald och de infrastrukturella utmaningarna för beredskap inför extremt väder... Genom ett etnografiskt tillvägagångssätt önskar vi fånga spänningarna mellan det som varit, det som är och den möjliga framtiden, med utgångspunkt att avtäcka potentialen för motståndskraftiga samhällen i en värld av globala klimatförändringar. Studien bidrar med etnografisk kunskap om hur katastrofer kan hanteras och hur de ändrar individuella och kollektiva kulturella normer och föreställningar om tid, liksom hantering av resurser i lokalsamhällen." skriver Ingridsdotter och Vallström i anslagsansökan. 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Välkommen till Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Etnologi

Etnologi handlar om att tolka och förstå samhället ur ett kulturperspektiv.