"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-04

Ansök om Elitidrottsstipendium 2024–2025

NYHET Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium underlättar kombinationen elitidrott och studier efter gymnasiet. Ansök om stipendiet senast 5 maj 2024.

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Spel. Med Elitidrottsstipendiet hoppas Riksidrottsförbundet och Svenska Spel skapa goda förutsättningar för elitidrottare så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Samtidigt vill de två organisationerna ge bättre förutsättningar för elitaktiva på landslagsnivå att ha ett bra liv både under och efter idrottskarriären.

I Elitidrottsstipendiet ingår

  • Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 50 aktiva.
  • Resursstöd från Riksidrottsförbundet i form av idrottspsykologi, idrottsmedicin, och idrottsfysiologi inklusive idrottsnutrition.
  • Ett läger under tre dagar på Bosön med deltagande på Idrottsgalan.
  • Rådgivning och vägledning kring Dubbla Karriärer (DK). Idrottspsykologiskt karriärstödssamtal (karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut).
  • Ingång i vårdappen, Svensk Idrottshälsa. Idrottaren får tillgång till nätverket genom en app, och via chatt eller video kan idrottaren träffa en idrottsmedicinsk specialist för att få hjälp med besvär som påverkar idrottandet. Vid behov kan sedan rätt hjälp erhållas via det medicinska nätverket. Stödet kommer att förbättra tillgängligheten till idrottsmedicinsk kompetens för många idrottare som saknar detta idag

Ansökningskriterier

Som sökande måste du

  • vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren.
  • vara medlem i en förening som är ansluten till ett av Riksidrottsförbundets medlemsförbund (specialidrottsförbund).
  • kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå
  • studera på minst halvfart under stipendieåret (september–juni), motsvarande 30 hp över två terminer på studier på högskola/universitet.

Som sökande av stipendiet bör du finnas med i en betydelsefull utvecklingsmiljö som har koppling till SF:s elit- och landslagsverksamhet. En väl fungerande elitidrottsmiljö är till exempel en förening, ett centra eller ett RIU/EVL.

Ansök senast 5 maj 2024

Ansökningsperioden är öppen mellan 1 februari till 5 maj. Ansökan görs via RF, inga sena anmälningar tas emot. Besked om vilka som erhåller stipendiet offentliggörs i september.

Läs mer om Elitidrottsstipendiet och gör din ansökan