"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-04

Ansökan om forskningsbidrag - FOU-projekt för elitidrotten

NYHET Riksidrottsförbundet (RF) välkomnar ansökningar till projekt som är aktivitetsnära och har fokus på elitidrott. Projektet ska initieras och genomföras i nära samverkan mellan forskare och idrottsrörelsen. Sista ansökningsdag är 7 december 2015.

Allmänna villkor

Riksidrottsförbundet (RF) välkomnar ansökningar till projekt som är aktivitetsnära och har fokus på elitidrott. Med elitidrott menas här av ett specialidrottsförbund arrangerad verksamhet med internationell inriktning. Det vill säga landslag på senior-, utvecklings- och juniornivå.

Projektet ska initieras och genomföras i nära samverkan mellan forskare och idrottsrörelsen. Forskningsprojektet och frågeställningarna ska springa ur ett eller flera specialidrottsförbunds (SF) behov och idéer om hur elitidrottsverksamheten kan förbättras.

RF välkomnar ansökningar inom samtliga vetenskapliga ämnesområden.

Vem kan söka?

Ansökan om forskningsmedel ska komma från ett SF och tydligt visa på samverkan med en disputerad forskare (vetenskapligt ansvarig). Ansökan ska innehålla a) en beskrivning av SF:s mål, motiv och upplägg av projektet samt b) ett komplett forskningsprogram skrivet av den vetenskapligt ansvarige.

Ansökan

Sista ansökningsdag är måndag 7 december, kl. 17.00 (svensk tid). Observera att RF enbart tar emot ansökningar digitalt. Ansökan skickas till Riksidrottsförbundet.

Ansökan om forskningsbidrag, FOU-projekt för elitidrotten

Redaktör: Anna-Karin Eriksson