Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 19 jan, 2017

Antidopingutbildning för elitidrottsstudenter vid Umeå universitet

NYHET Idrottshögskolan tar aktivt avstånd från doping. Sedan hösten 2016 har Idrottshögskolan i samverkan med Västerbottens Idrottsförbund beslutat att alla Elitidrottsstudenter vid Umeå universitet ska genomgå Riksidrottsförbundets E-utbildning, Ren vinnare, i antidoping.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. 

Idrottshögskolan tar aktivt avstånd från doping

Idrottshögskolan tar aktivt avstånd från allt fusk och vill genom Riksidrottsförbundets E-utbildning i antidoping stödja dig som elitidrottsstudent i din elitidrottssatsning så att du inte hamnar i en situation där du medvetet eller omedvetet dopat dig. 

Ren vinnare

Ren vinnare är ett stöd för den enskilde, för var och en av er att gå på ett enkelt sätt kunna ta ditt ansvar som satsande elitidrottare och öka dina kunskaper om antidoping. Idrottshögskolan önskar att du som elitidrottsstudent gör E-utbildningen Ren vinnare via RFs hemsida. Utbildningen består av sju moduler och det tar cirka 20 minuter för dig att göra testet. När du genomfört testet skickas ett diplom till dig. Det diplomet ska du som elitidrottsstudent vid Umeå universitet ta en kopia på och lämna in till Idrottshögskolans kansli. Testet bör genomföras vartannat år för att du ska ha uppdaterade kunskaper om idrottens antidopingarbete.

Till E-utbildningen Ren vinnare

Föreläsning: Allt du behöver veta om kosttillskott och doping

Som ett stöd till dig som elitidrottande student vid Umeå universitet erbjuder Idrottshögskolan dig föreläsningen "Allt du behöver veta om Kosttillskott och doping" där Lars Lilja från Riksidrottsförbundets dopingkommission föreläser. Denna föreläsning erbjuds en gång/termin (under vecka 40 samt vecka 7). Under våren 2017 ges föreläsningen den 13 februari.

Mer information och anmälan till föreläsningen Allt du behöver veta om kosttillskott och doping

Inbjudan: Allt du behöver veta om kosttillskott och doping

Redaktör: Anna-Karin Eriksson