Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 16 maj, 2017

AQUACOSM samordnar forskning från sydliga vatten till Arktis

NYHET Den akvatiska forskningen har länge varit tydligt avgränsad mellan hav och sötvatten. För att möta klimatförändringar och trycket från en växande befolkning har forskare från tolv länder beslutat sig för att gå samman i ett europeiskt nätverk där forskning kring hav, sjöar och vattendrag förenas. Vid Umeå marina forskningscentrum kommer viktig utrustning för arktiska studier att utvecklas.

Forskare vid mesokosmanläggningen på Umeå marina forskningscentrum, UMF. Foto: Mattias Pettersson

– I över 100 år har marin- och sötvattensforskning skett parallellt, med små möjligheter att kunna jämföra resultat däremellan. Nu är det dags att de förenas, säger Jens Nejstgaard, forskare vid Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, som leder projektet.  

En viktig del inom AQUACOSM blir att utveckla en internationell forskningsinfrastruktur med standardiserade mesokosmer, där syftet är att höja kvaliteten på forskningen och sammanföra de båda disciplinerna. Forskare ska erbjudas möjligheter att genomföra jämförbara experiment i olika vattentyper och miljöer, från Medelhavet i söder till Arktis i norr.

En mesokosm är en behållare med vatten som är tillräckligt stor för att rymma ett helt ekosystem. I den isolerade miljön kan forskare manipulera olika faktorer, allt från att styra temperatur och salthalt till att tillsätta kemikalier eller organismer.

AQUACOSM:s mål är att öka förståelsen för de komplexa processer som kontrollerar ekosystemen i vatten, hela vägen från bergssjö, via älvar ut till kust och hav. Hur klimatförändringar och en ökad befolkning påverkar ett ekosystem kan variera stort mellan olika geografiska regioner och klimatzoner.

– Det är angeläget att förstå dessa komplexa processer för att förbättra våra förutsägelser om hur framtidens miljö kommer att se ut och göra planer för att möta det hårda trycket från mänsklig aktivitet på vår allra viktigaste naturtillgång – vatten – och det liv som finns i den miljön, säger Jens Nejstgaard.

I AQUACOSM ingår även att utveckla helt nya mesokosmer för arktiska förhållanden. Den utrustning som ska användas i sjöar och hav så långt upp i norrmåste klara extrema väderförhållanden, vågor och hårda påfrestningar vid infrysning i is. Utvecklingen kommer att ske på Umeå marina forskningscentrum (UMF) vid Umeå universitet, och slutgiltiga tester utförs därefter på Svalbard.

– Vi gläds åt möjligheten att ytterligare utveckla vår mesokosm-verksamhet och är stolta över att få en sådan viktig roll när det gäller att utveckla en europeisk standard för den här typen av experiment, säger Johan Wikner, föreståndare vid Umeå marina forskningscentrum, UMF.

Läs mer om mesokosmanläggningen på UMF

Om AQUACOSM:

AQUACOSM – “Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean”, är ett stort europeiskt nätverk av institutioner som bedriver forskning I storskaliga experimentanläggningar, så kallade mesokosmer. Det är det första storskaliga forskningsprojektet inom EU som förenar marin- och sötvattensforskning. AQUACOSM pågår från januari 2017 till december 2020. Det stöds av European Union H2020-INFRAIA Project No. 731065 och har beviljats en budget på 100 Mkr.
Projektet leds av Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB).

http://aquacosm.eu/

Om Umeå marina forskningscentrum, UMF:

UMF är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning, utför miljöanalys och sprider information om forskning och miljötillståndet i havet, med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns infrastruktur för marin forskning, såsom avancerad analysutrustning och forskningsfartyg.

http://www.umf.umu.se/

För mer information, kontakta gärna:

Johan Wikner, föreståndare vid UMFTelefon: 090-786 79 80
E-post: johan.wikner@umu.se

Henrik Larsson, forskningsingenjör och ansvarig för UMF:s mesokosmverksamhetTelefon: 090-786 79 97
E-post: henrik.larsson@umu.se

Pressfoto för nedladdning. Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Mattias Grundström Mitz