"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-23 Uppdaterad: 2023-03-28, 16:17

Arbetsmiljön i småföretag behöver uppmärksammas mer

NYHET ‒ Ökad kunskap är en viktig faktor för att förebygga arbetsrelaterad dödlighet och det gäller också små företag. Det säger Bengt Järvholm som varit ansvarig för att ta fram den nya kunskapssammanställningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Text: Kristina Lindblom

De tidigare sammanställningarna visar bland annat att ungefär 3000 personer går en förtida död till mötes årligen på grund av arbetsrelaterade sjukdomar och skador. I rapporten uppmärksammas bland annat att arbetsmiljön i små företag/organisationer. Där sker de flesta dödsolyckor och nya studier talar också för att mer riskfyllda arbeten görs av små företag.

Nyare studier av eventuellt samband mellan självmord och mobbning beskrivs i rapporten. Jämfört med tidigare studier så har sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord stärkts, men fortfarande är kunskapsläget ganska osäkert.

‒ Det är viktigt att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förebygga kränkande särbehandling, säger Bengt Järvholm. ‒ Nyare studier talar också för att en ökad egenkontroll kan var ett sätt att förebygga självmord.

 

Mer information om rapporten hittar du i pressmeddelande på Arbetsmiljöverkets hemsida. 

 

Webbsänd pressträff

Den 23 mars hölls en direktsänd pressträff av Arbetsmiljöverket. Se sändningen här.

Kontaktinformation

Presstjänsten, Arbetsmiljöverket nås på
telefon 010-730 9155 eller via media@av.se