"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-13 Uppdaterad: 2019-11-12, 11:32

Arbetsplats påverkar fysisk aktivitetsnivå

NYHET Hur mycket den som arbetar på kontor rör sig eller sitter stilla på jobbet hänger samman med en rad olika faktorer. Det handlar inte bara om hur arbetsplatsen är utformad, utan även om organisation, företagskultur, hälsa och arbetsbelastning. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Det kan finnas en gräns för hur mycket man kan stå och gå på kontoret. Det är också viktigt med variation under arbetsdagen, säger Viktoria Wahlström, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet.

Stillasittande är kopplat till en rad negativa hälsoeffekter. I avhandlingen ingår resultat från två studier som strävat efter att öka den dagliga fysiska aktiviteten och minska stillasittande bland kontorsarbetare. I båda studierna mättes fysisk aktivitet och stillasittande med rörelsemätare. Deltagarna fick också svara på enkätfrågor och intervjuer genomfördes.

I den ena studien följdes tjänstemän som flyttade till två olika kontorstyper, antingen till så kallat cellkontor, eller till ett aktivitetsbaserat kontor där man inte har någon fast arbetsplats. Ett hälsofrämjande program genomfördes på båda kontoren. De som flyttade till det aktivitetsbaserade kontoret gick mer på jobbet, jämfört med gruppen som flyttade till cellkontor. Båda grupperna ökade sin fysiska aktivitet på fritiden.

I den andra studien lottades 80 försökspersoner till att antingen få ett gåband installerat vid sitt skrivbord eller arbeta som vanligt. De som fick gåband skulle använda det minst en timma per arbetsdag under 13 månader. Alla anställda hade höj- och sänkbara skrivbord från början. Gruppen med gåband gick mer på arbetet vid alla uppföljningar jämfört med kontrollgruppen, men minskade samtidigt sin medel- och högintensiva fysiska aktivitet under fritiden.  

De sammanfattande resultaten från studierna är att rörelse på kontoret påverkas av många faktorer, till exempel lokalerna, arbetsuppgifterna, organisationen, egen hälsa och kulturen på jobbet. Åtgärder för att minska sittande bör omfatta både arbetstid och fritid, och vara skräddarsydda så att de passar i organisationen.

– Det är viktigt att uppmuntra till och erbjuda olika möjligheter till ökad fysisk aktivitet så att var och en kan välja det som passar en bäst utan att störa verksamheten, säger Viktoria Wahlström.

Viktoria Wahlström är utbildad Fysioterapeut vid Vårdhögskolan i Göteborg.

Till avhandlingen

Om disputationen

Viktoria Wahlström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar fredag 22 november kl. 9.00 sin avhandling Interventioner för ökad fysisk aktivitet bland kontorsarbetare. Fakultetsopponent Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Köpenhamn, Danmark. Huvudhandledare Lisbeth Slunga Järvholm. Plats: Hörsal B, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus.

Kontakt