"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Viktoria Wahlström

Min forskning inriktar sig mot arbetsmiljö och hälsa i kontorsmiljöer men också ergonomi och fysisk belastning i arbete.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Analysvägen 3, 4tr, Umeå universitet, Hållbar hälsa Umeå universitet, Hållbar hälsa, 901 85 Umeå

Min forskning inriktar sig mot arbetsmiljö och hälsa i kontorsmiljöer men också ergonomi och fysisk belastning i arbete.

I ett projekt som handlar om hälsoeffekter av att arbeta med höga fysiska krav, t.ex. i byggbransch, storkök och lokalvård, vill vi öka kunskapen om hur belastningarna ser ut och hur det påverkar hälsan, men också identifiera framgångsfaktorer för ett långt och gott arbetsliv i tunga jobb, samt hur det hälsofrämjande arbetet kan utformas och utvecklas i yrken med höga fysiska krav.

Jag leder också forskargruppen AktiKon där vi nu undersöker vi hur hybridarbete påverkar arbetsmiljö, hälsa och produktivitet, samt hur anpassningsmöjligheterna ser ut för personer med funktionsnedsättningar. Vi utvecklar också ett verktyg som kan användas ute på arbetsplatser för att kartlägga och utvärdera hur väl hybridarbetet och kontorsmiljön fungerar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Detta kommer att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vid hybridarbete.

Jag är i grunden Fysioterapeut med klinisk erfarenhet från primärvård och som privatpraktiker. Jag har arbetat med arbetsmiljö, rehabilitering, ergonomi och hälsofrämjande arbete inom industrin. För att mäta fysisk aktivitet och fysisk belastning använder vi oftast tekniska mätningar (accelerometrar) i våra projekt. 

Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 81, (3) : 142-149
Mehlig, Kirsten; Torén, Kjell; Lamontagne, Anthony D.; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health
Wahlström, Viktoria; Öhrn, Maria; Harder, Mette; et al.
Frontiers in Pain Research, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 4
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Wahlström, Viktoria; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2023, Vol. 67, (9) : 1043-1055
Wahlström, Viktoria; Januario, Leticia Bergamin; Mathiassen, Svend Erik; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer Nature 2023, Vol. 96, (9) : 1283-1289
Öhlin, Jerry; Liv, Per; Andersson, Martin; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2022, Vol. 32, (Supplement_2)
Hallman, David; Januario, Leticia; Mathiassen, Svend Erik; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2022, Vol. 23, (1)
Stjernbrandt, Albin; Vihlborg, Per; Wahlström, Viktoria; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (7)
Wahlström, Viktoria; Nygren, Mikael; Olsson, David; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (14)
Öhrn, Maria; Wahlström, Viktoria; Harder, Mette S.; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (24)
Wahlström, Viktoria; Olsson, David; Öhberg, Fredrik; et al.
Umeå University medical dissertations, 2053
Wahlström, Viktoria
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (5) : 493-504
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 50, (5) : 47-47
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Wennberg, Patrik; et al.
Journal of Physical Activity and Health, Human Kinetics 2018, Vol. 15, (10) : S62-S62
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.

Jag undervisar främst inom belastningsergonomi, bl. a. inom magisterprogrammet arbetsliv och hälsa. jag handleder också studenter från läkarprogrammet och magisterprogrammet för arbetsliv och hälsa.

Publicerad: 30 nov, 2023
Publicerad: 08 maj, 2020
Publicerad: 14 feb, 2019