Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Viktoria Wahlström

Jag är postdoktor och intresserad av fysisk aktivitet på arbetet, och hur arbetslivet kan utformas för att främja hälsan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Analysvägen 3, 4tr, Umeå universitet, Hållbar hälsa Umeå universitet, Hållbar hälsa, 901 85 Umeå

Jag är i grunden Fysioterapeut och tog min examen 1997. Jag har klinisk erfarenhet från primärvård och som privatpraktiker, och har arbetat med arbetsmiljö, rehabilitering, ergonomi och hälsofrämjande arbete inom industrin. Under min doktorandperiod har jag undersökt effekter av två arbetsplatsinterventioner som hade som mål att minska stillasittandet och öka den fysisk aktiviteten bland kontorsarbetare. Den fysiska aktiviteten i studierna mättes med accelerometrar. Sammanfattningsvis visar studierna att rörelse på kontoret påverkas av många faktorer, t ex lokalerna, arbetsuppgifterna, organisationen, egen hälsa och kulturen på jobbet.  Åtgärder för att minska sittande bör omfatta både arbetstid och fritid, och vara skräddarsydda så att de passar i organisationen.

I avhandlingen ingick två studier. Den ena studien var en RCT, där hälften av deltagarna lottades till att ha ett gåband på kontoret under ett år, och den andra gruppen jobbade som vanligt vid sina höj- och sänkbara skrivbord. Gruppen med gåband gick mer på arbetet vid alla uppföljningar jämfört med kontrollgruppen, men minskade samtidigt sin medel- och högintensiva fysiska aktivitet under fritiden. I den andra studien följde vi tjänstemän genom en kontorsflytt, där en grupp flyttade till ett aktivitetsbaserat kontor, där man inte har någon fast arbetsplats, och den andra gruppen till kontor med egna arbetsrum. I båda kontorsgrupperna genomfördes ett åtgärdsprogram för att uppmuntra till mer vardagsrörelse, både på jobbet och fritiden. De som flyttade till det aktivitetsbaserade kontoret gick mer på jobbet, jämfört med gruppen som flyttade till cellkontor. Båda grupperna ökade sin fysiska aktivitet på fritiden.

Jag kommer den närmaste tiden arbeta i ett projekt som handlar om hälsoeffekter av att arbete med höga fysiska krav, t.ex. som betongarbetare, målare eller städare. Forskning har visat att fysisk aktivitet på fritiden är bra för hälsan, men hög fysisk belastning på jobbet leder till sämre hälsa, vilket är något av en paradox. Vi vill öka kunskapen om hur det hälsofrämjande arbetet kan utformas och utvecklas i yrken med höga fysiska krav.

International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (24)
Wahlström, Viktoria; Olsson, David; Öhberg, Fredrik; et al.
Umeå University medical dissertations, 2053
Wahlström, Viktoria
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (5) : 493-504
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 50, (5) : 47-47
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Wennberg, Patrik; et al.
Journal of Physical Activity and Health, Human Kinetics 2018, Vol. 15, (10) : S62-S62
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
Publicerad: 08 maj, 2020
Publicerad: 14 feb, 2019