"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Viktoria Wahlström

Jag är postdoktor och intresserad av fysisk aktivitet på arbetet, och hur arbetslivet kan utformas för att främja hälsan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Analysvägen 3, 4tr, Umeå universitet, Hållbar hälsa Umeå universitet, Hållbar hälsa, 901 85 Umeå

Jag är i grunden Fysioterapeut och tog min examen 1997. Jag har klinisk erfarenhet från primärvård och som privatpraktiker, och har arbetat med arbetsmiljö, rehabilitering, ergonomi och hälsofrämjande arbete inom industrin.

I min avhandling undersökte jag effekter av två arbetsplatsinterventioner som hade som mål att minska stillasittandet och öka den fysisk aktiviteten bland kontorsarbetare. Vi såg att åtgärder för att minska sittande bör omfatta både arbetstid och fritid, och vara skräddarsydda så att de passar i organisationen.

Jag arbetar nu i ett projekt som handlar om hälsoeffekter av att arbete med höga fysiska krav, t.ex. som snickar, målare, i storkök eller i vården. Forskning har visat att fysisk aktivitet på fritiden är bra för hälsan, men hög fysisk belastning på jobbet leder till sämre hälsa, vilket är något av en paradox. Vi vill genom vår forskning öka kunskapen om hur belastningarna ser ut, men också identifiera framgångsfaktorer för ett långt och gott arbetsliv i tunga jobb, samt hur det hälsofrämjande arbetet kan utformas och utvecklas i yrken med höga fysiska krav.

Jag är intresserad av hur man kan mäta  fysisk aktivitet och fysisk belastning och vi använder framför allt tekniska mätningar (accelerometrar) i våra projekt. 

European Journal of Public Health, Oxford University Press 2022, Vol. 32, (Supplement_2)
Hallman, David; Januario, Leticia; Mathiassen, Svend Erik; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2022, Vol. 23, (1)
Stjernbrandt, Albin; Vihlborg, Per; Wahlström, Viktoria; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (7)
Wahlström, Viktoria; Nygren, Mikael; Olsson, David; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (14)
Öhrn, Maria; Wahlström, Viktoria; Harder, Mette S.; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (24)
Wahlström, Viktoria; Olsson, David; Öhberg, Fredrik; et al.
Umeå University medical dissertations, 2053
Wahlström, Viktoria
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (5) : 493-504
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Medicine & Science in Sports & Exercise, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 50, (5) : 47-47
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Wennberg, Patrik; et al.
Journal of Physical Activity and Health, Human Kinetics 2018, Vol. 15, (10) : S62-S62
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.

Jag har handlett studenter från Fysioterapi- och läkarprogrammet.