"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-09-19

Arbetsterapeututbildningen i Umeå fyller halvsekel

NYHET I år är det 50 år sedan de första arbetsterapeuterna utbildades i Umeå. Därmed har Umeå haft utbildning under halva den tid som arbetsterapeut har funnits i världen som eget yrke.

– Jag brukar säga att arbetsterapeuter är kreativa problemlösare eller, som en filosof benämnde oss, livslotsar, säger Birgitta Bernspång, arbetsterapeut och senior professor i arbetsterapi vid Umeå universitet.

Det smått legendariska året 1968 utexaminerades, efter pionjärarbete av Inga Britt Bränholm, de första arbetsterapeuterna i Umeå. Det skedde då efter en tvåårig utbildning i landstingets regi. Numera sker utbildningen som ett treårigt program på universitetet. Därefter söker arbetsterapeuten yrkeslegitimation av Socialstyrelsen.

Arbetsterapeuten arbetar med människor som på grund av olika skador, sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar har nedsatt förmåga att hitta sätt att utföra dagliga aktiviteter av olika slag. Det handlar om rehabilitering som ofta innebär anpassning av miljö eller aktivitet.

Arbetsterapi i någon form har anor långt tillbaka i historien. Som självständigt yrke grundades arbetsterapeut i USA för 100 år sedan och spreds sedan över världen. Under halva den historien har det alltså gått att utbilda sig i Umeå. I utbildningen studerar man samspelet mellan människa, miljö och aktivitet ur olika perspektiv.

Birgitta Bernspång har varit med under en stor del av arbetsterapins historia i Umeå. Hon var den andra i Sverige som blev professor i arbetsterapi.

– Det har varit en fantastisk resa där arbetsterapeututbildningen har gått från att vara lite sedd över axeln till att bli helt accepterad i den akademiska världen. Idag har arbetsterapeuterna också en mycket större arsenal att ta till i form av datorstöd och vi kan därför hjälpa fler till en fungerande vardag, säger Birgitta Bernspång.

Arbetsterapeutprogrammets 50 år i Umeå firas vid ett jubileum 21 september kl. 10-18 på Sliperiet, Konstnärligt Campus. Bland deltagarna finns några av de arbetsterapeuter som blev klara den gången i Umeå för 50 år sedan.

Text: Ola Nilsson

Birgitta Bernspång
Professor emerita
E-post
E-post