"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-13 Uppdaterad: 2019-11-14, 10:59

Arcum på Arctic Futures 2050

NYHET Under 4-6 September 2019 arrangerade SEARCH (Study of Arctic Environmental Change) konferens Arctic Futures 2050 vid National Academy of Sciences i Washington DC, USA. Arcum hade bidragit med en poster och representerades på plats av Oscar Sedholm, projektassistent.

Text: Oscar Sedholm

Det övergripande temat för konferensen var att koppla samman forskare, beslutsfattare och urfolksrepresentanter för att kunna diskutera de hastiga klimatförändringarna som sker i det arktiska området, dess möjliga konsekvenser och vad forskare kan göra för att ta tillvara på urfolkskunskap och underlätta för beslutsfattare. Arcum bidrog med en poster under temat att arbeta tillsammans med lokalsamhällen och lokala aktörer, som var en av ca 170 utvalda posters på plats. Särskilt lyfte postern upp arbetet i Mistra Arctic Sustainable Development (MASD), citizen science som pågår under Climate Impact Research Centre (CIRC) i Abisko och det breda samarbetet med samiska representanter och grupper som sker genom våra affilierade forskare på Centrum för samisk forskning Vaartoe. På plats fanns även representanter från flera av universiteten som ingår i Arctic Five-samarbetet, och en rad representanter för urfolk i främst Alaska och Grönland.

Innehållet på konferensen rörde klimatmodeller, valfiske, förändringar i istäcke, klimatets historia, traditionell kunskap och urfolkens upplevelser, fiske i Barents hav, riskanalyser, beslutsfattande, ekosystemsförändringar både på land och i vatten, utbildning, sociala implikationer av klimatförändringar och vägen framåt.

- Många forskare uttryckte sin frustration över att makthavarna i USA aktivt motarbetar klimatforskningen, och urfolksrepresentanterna upplevde att de har svårt att få gehör både för den krissituation de befinner sig i och deras erfarenheter, rotade i traditionell kunskap. På många sätt var denna konferens ett startskott för många nya samarbeten, både över länder men också mellan olika intressenter, och jag tror det är viktigt för Arcum att visa framfötterna i dessa sammanhang. Vi kan bidra med mycket kunskap om goda samarbetetsformer och bredden av arktiska frågor, säger Oscar Sedholm.

För postergalleri online, filmade panelsamtal och mer information, besök arrangemangets hemsida.