"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-18

Arcum välkomnar ny föreståndare

NYHET Keith Larson har lång erfarenhet av att jobba med arktiska frågor och välkomnas i veckan till Arcum som centrets nya föreståndare.

Text: Anngelica

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Arcum, erbjuder en forskningsmiljö där samarbeten inom projektadministration, publikationer, handledning, internationella nätverk, seminarier och strategisk planering står i förgrunden. Med ett stort antal anknutna forskare vid Umeå universitet utgör centret en stark forskningsmiljö som är nationellt ledande inom flera områden och har arbetat fram ett koncept med en tvärvetenskaplig respons till dagens och framtidens utmaningar, vilka kräver forskningsbaserad kunskap för att åstadkomma en hållbar utveckling i norr.

vi kommer att fokusera på stöd samt spetskompetens för tvärvetenskaplig forskning och utbildning av nästa generation arktiska forskare

Keith Larson, som är född i USA, har under nästan ett decennium arbetat med att samordna forsknings- och utbildningsverksamhet för Umeå universitet vid den vetenskapliga forskningsstationen i Abisko. Han är projektkoordinator vid forskningscentret för klimatpåverkan, CIRC, som utvecklar, underlättar och samordnar forskning om effekterna av ett förändrat klimat i arktiska ekosystem.

Keith berättar att han under de nio år han tillbringat i Abisko haft möjlighet att med egna ögon se den globala uppvärmningens dramatiska effekter på de arktiska ekosystemen och samhällena. Han har utvecklat en stark motivation för att öka forskningens genomslagskraft genom tvärvetenskapliga samarbeten, och samarbete med samhällsaktörer.

"Som föreståndare vid Arcum ser jag fram emot att arbeta med den mångsidiga gruppen arktiska forskare för att stärka den blomstrande forsknings- och utbildningsmiljön vid Umeå universitet"

"Vi kommer att fokusera på stöd och spetskompetens för tvärvetenskaplig forskning och utbildning av nästa generation arktiska forskare. Jag ser särskilt fram emot att hjälpa till att bygga upp vår nya arktiska forskarskola."

Arcum kommer också att stärka samarbetet med Várdduo, universitetets centrum för samisk forskning, och klargöra vikten av forskning och utbildning i Sápmi.

"Det är viktigt att Arcum genom samarbeten med intressenter och beslutsfattare ökar kopplingen mellan vår forskning och samhället för att stödja förutsättningarna för hållbarhet i Arktis. Detta är särskilt viktigt i en tid då det finns massiva möjligheter till grön industrialisering i norra Sverige och utmaningar för de samhällen där den äger rum", säger Keith.

Keith kommer att dela sin tid mellan Arcum och CIRC, Umeå och Abisko.

Vi på Arcum hälsar honom varmt välkommen!