Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon
Publicerad: 27 mar, 2019

Arcums affilierade forskare har fått forskningspengar

NYHET Lotta Vikström har tilldelas 18 miljoner kronor av Wallenbergstiftelsen.

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet och tanken är att Lotta med dessa forskningsmedel långsiktigt ska kunna arbeta för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

Lotta har tidigare beskrivit den arktiska dimensionen av sitt arbete på följande sätt:

"Jag använder demografiska data och metoder för att få kunskap om könsrelaterade och socioekonomiska frågor som berör utsatta delar av historiska populationer i Norra Sverige, såsom fattighjon, förbrytare och funktionshindrade personer, och till viss del även inhemska individer, dvs samerna."

Mer information om Lottas forskning finns på Wallenbergs hemsida.

För mer information kontakta: