"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-23

Årets pedagogiska pristagare vid Samhällsvetenskaplig fakultet

NYHET Samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att utse Camilla Hakelind, Stefan Holmström och Steven Nordin, samtliga vid Institutionen för psykologi, till 2022 års pedagogiska pristagare.

Text: Ulrika Sahlén

Motiveringen lyder

"De får priset för sitt arbete med att skapa ett hållbarhetsperspektiv inom kursen Tillämpad hälsopsykologi, som ges på psykologprogrammen. Lärarlaget har integrerat hållbarhetsperspektivet i psykologstudenternas framtida yrkesroll genom att skapa en kursdesign med fokus på att utveckla interventioner på både individ- och samhällsnivån. Med nyfikenhet och genom egen fortbildning har lärarlaget utvecklat ett upplägg som genomsyras av hållbar utveckling och hållbar hälsa. Utrymme har skapats för att ge studenterna möjlighet att utveckla hållbarhetskompetenser som en förberedelse för ett arbetsliv där de bidrar till ett samhälle där alla kan delta på lika villkor."

FN:s hållbarhetsmål står i centrum

Kursen i hälsopsykologi utgår från positiv psykologi och ett salutogent arbetssätt. Det handlar om ta tillvara det som fungerar och stärker individen, lyfta fram styrkor, tillgångar och positiva egenskaper för att stärka individens tilltro till sin egen förmåga.

Inom ramen för kursen får studenterna i uppgift att i mindre grupper utveckla två hälsointerventioner, en på individnivå och en på gruppnivå. Hälsointerventionerna ska syfta till att minska eller förebygga hälsoproblem på individnivå genom ett salutogent förhållningssätt och eller positiv psykologi, samt förebygga ett hälsoproblem på samhällsnivå (t ex folkhälsa, organisation) genom hälsopromotion.

FN:s hållbarhetsmål står i centrum för uppgiften, och det pedagogiska upplägget utgår ifrån den tredelade hållbarhetsmodellen (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet). Eftersom det ska vara uppgifter som är relevanta för kursen och för psykologprogrammet så behöver studenterna arbeta med interventioner som kan bidra till FN:s övergripande hållbarhetsmål nr 3 ”God hälsa och välbefinnande” och utöver det, minst ett av de andra hållbarhetsmålen. Ett viktigt syfte med uppgiften är att förbereda för arbetslivets verklighet.

Grattis till priset!

- Naturligtvis känns priset väldigt roligt och lite hedrande. Själv hade jag inte alls väntat mig detta utfall, men desto roligare då. Minst lika roligt som priset i sig är att studenterna verkligen har uppskattat inslaget om hållbarhet, berättar Steven.

Priset består av ett diplom och en prissumma om 30 000 kr. Lärarlaget kommer att motta priset i samband med vårpromotionen 2022.

- Jag blev glad för priset. Det är jättekul att vårt arbete har uppmärksammats och det känns som en sporre att fortsätta utvecklingsarbetet vi påbörjat. Kul att även andra tyckte att detta verkar vara en bra idé, säger Camilla.

 

Kontaktinformation

Camilla Hakelind
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 08
Stefan Holmström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 44
Steven Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 06