"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-21 Uppdaterad: 2022-10-14, 16:51

Årets vän öppnar dörrar till expansiv granne

NYHET Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson blir Årets vän till Umeå universitet. Priset får hon för sitt konstruktiva arbete i det strategiska partnerskapet, där hon skapat goda förutsättningar för samverkan med vår snabbväxande grannkommun.

Text: Lena Holmberg

– Det känns jätteroligt att bli utsedd till Årets vän! Jag måste säga att jag verkligen gillar titeln, för en vän är någon man har goda relationer med – och det behövs för att åstadkomma resultat, säger Kristina Sundin Jonsson.

Enligt Umeå universitets vision ska vi ha flera djupa och långsiktiga relationer med näringsliv och offentlig sektor. Både för att stärka vår egen kunskapsutveckling och för att skapa mervärden för dem vi samarbetar med. En sådan relation har vårt universitet med Skellefteå kommun, som för ganska precis ett år sedan skrev under avtal om att ingå ett strategiskt partnerskap. Här spelar kommundirektören en nyckelroll.

– Visst fungerar jag som en symbol för att signalera hur centralt det är att vi i Skellefteå kommer närmare forskning, högre utbildning och Umeå universitet. Särskilt mot bakgrund av den pågående samhällsutvecklingen, fortsätter hon.

Tagit ett värdefullt omtag

Kristina Sundin Jonsson förklarar att ett nytt, avancerat näringsliv håller på att byggas upp i Skellefteå, att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är stor, befolkningen växer och att samhället samtidigt måste ställa om till att bli mer hållbart. När frågor blir mer komplexa behövs fler perspektiv för att hitta lösningar. Utöver att satsa på gemensamma forskningsprojekt så ser hon också att vi kan jobba tillsammans för att motivera fler utbildningsplatser i norra Sverige.

– Industrietableringarna kommer att kräva mer av allt. Fler lärare, socionomer, ingenjörer, sjuksköterskor … Därför anser jag att ett nära samarbete mellan oss kommer att gynna hela Västerbotten.

Här tycker hon att det strategiska partnerskapet har inneburit ett värdefullt omtag. För även om Umeå universitet och Skellefteå har samarbetat tidigare, så menar hon att kommunen ibland har känts rätt långt ifrån universitetet på kärnverksamhetsnivå. Något som grundat sig i att man kanske inte riktigt vetat vem man kunnat vända sig till eller vilka utmaningar som varit gemensamma.

– Det är först när samarbetet sipprar ner i och omfamnas av hela organisationen som det verkligen blir verkstad. Jag är jättenöjd över det arbetssätt som vi har lyckats komma igång med. Vi har börjat bjuda in varandra, knyta an på flera olika nivåer och tillsammans utsett områden att fokusera på.

Delar priset med hela Skellefteå

Utmärkelsen Årets vän till Umeå universitet delades ut under Kunskapsnoden av rektor Hans Adolfsson. Motiveringen till priset löd:

”För sitt konstruktiva och välkomnande sätt som skapat förutsättningar för det strategiska partnerskapet mellan Umeå universitet och Skellefteå kommun att utvecklas snabbt och framgångsrikt.”

– Jag är väldigt stolt. Priset kommer jag att placera centralt på en väl synlig plats i Stadshuset. Både för att jag känner att jag delar priset med alla på Skellefteå kommun och dess invånare – och för att samarbete, inte minst med Umeå universitet, är något som vi verkligen månar om, avrundar pristagaren.

Årets vän till Umeå universitet

Utmärkelsen är instiftad av Umeå universitet för att främja samverkan mellan universitetet och externa aktörer, och för att synliggöra Umu-andan. Priset går till en extern person som har gjort något bra tillsammans med Umeå universitet och verkat för öppenhet och samarbete över gränser. Samarbetet ska ha bidragit till ömsesidig nytta, då vi tror på styrkan av att skapa tillsammans.

När priset 2020 delades ut för första gången gick det till tidigare Arktis-ambassadören Björn Lyrvall. 2021 prisades Maria Bränström, samordningsledare på barn- och ungdomsförvaltningen i Vännäs kommun.

• Läs mer om Björn Lyrvall

•Läs mer om Maria Bränström

Kort om det strategiska partnerskapet

• I december 2020 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Skellefteå kommun.

• Partnerskapet har identifierat tre fokusområden: Strategisk kompetensförsörjning, hållbar samhällsutveckling och artificiell intelligens, AI.  

• Parterna samarbetar bland annat i forskningsprojekt om sätt för medelstora kommuner att växa hållbart vid stora företagsetableringar.

• Under det gångna året har duon ordnat gemensamma mötesplatser i form av demokrati- och partnerskapsdagar. Här har man bland annat diskuterat frågor som ökade möjligheter till omskolning, arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL), verksamhetsförlagd utbildning (VFU), etiska perspektiv på AI, tvärfunktionella samarbeten som kan bana väg för grön energi och hållbar utveckling i norra Sverige mm.

Läs mer om universitetets strategiska partnerskap