Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Strategiska partnerskap

Umeå universitet ingår i ett antal långsiktiga samarbeten, strategiska partnerskap. Målet med dessa är dels att nå ömsesidig utveckling och dels att höja kvaliteten på universitetets forskning och utbildning. Att arbeta tillsammans kan också bidra till bättre förståelse för samhällets behov – och till lösningar på dess utmaningar.

Region Västerbotten

I januari 2019 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Region Västerbotten för att identifiera och lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Genom partnerskapet vill vi bland annat bidra till regionens utveckling och kompetensförsörjning. Men också underlätta för nya samarbeten och skapa kännedom om våra organisationer, om vad vi gör och om våra gemensamma satsningar – såväl i som utanför Västerbotten.

Fokusområden för partnerskapet är:

 • Kompetensförsörjning
 • Digitalisering/E-hälsa
 • AI – artificiell intelligens
 • Forskningsinfrastruktur

Umeå kommun

Sedan januari 2018 har Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Umeå kommun. Inledningsvis är två områden särskilt prioriterade:

 • Hållbar stadsutveckling
 • Curiosum

Utöver dessa finns också ett par utvecklingsområden:

 • Kompetensförsörjning/kompetensutveckling
 • Digital utveckling och AI

Samverkan med Umeå kommun kan emellertid omfatta allt från forskning och utbildning till innovation och kompetensförsörjning inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområden.

Volvo Lastvagnar

Umeå universitet har sedan 2015 ett strategiskt partnerskap med Volvo Lastvagnar AB.

Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå är Norrlands största verkstadsindustri. En stor del av produktionen bygger på avancerade robotar och datoriserade övervakningssystem. Dessutom fungerar anläggningen i Umeå som en introduktionsfabrik för nya tekniker och material inom pressning, hyttmontering och ytbehandling. Det gör att Volvos främsta kompetens inom dessa områden finns i Umeå – och att strategiska satsningar på forskning och utveckling koncentreras hit.

Vår samverkan med Volvo Lastvagnar omfattar emellertid både forskning och utbildning. Till exempel i form av examensarbeten, praktikplatser, gemensamma forskningsprojekt och -ansökningar, seminarier och workshops. Tanken är att nå ömsesidigt utbyte och att matcha Volvos långsiktiga utmaningar med starka forsknings- och utbildningsområden vid Umeå universitet.

De aktuella fokusområdena för partnerskapet med Volvo är:

 • Hållbart ledarskap
 • Hållbart arbetsliv och hälsa
 • Hållbar produktion och teknik

Ett av de större samarbetsprojekten inom partnerskapet heter FIQA och rör automatisk kvalitetskontroll av målade karosser.
Nyfiken? Läs mer om FIQA (Finish Inspection and Quality Analysis)

Örnsköldsviks kommun

I april 2019 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Örnsköldsviks kommun för att kunna identifiera och lösa gemensamma samhällsutmaningar, tillföra varandra nyttig kompetens och höja kvaliteten i våra respektive verksamheter.

I och med partnerskapet utvecklar vi en strukturerad modell med tydliga vägar för att tillvarata nya idéer, möjliggöra synergier och snabbt kunna komma igång med samverkan. Till exempel inom forskning, utbildning, innovation, kompetensförsörjning eller andra områden som bägge parter kommer överens om.

Nuvarande fokusområden är:

 • Bioekonomi
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Hållbar tillväxt

Kontaktpersoner för partnerskapen

Anna Sandström Emmelin
Samordnare, projekt
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 21
Katarina Henriksson
Samordnare, projekt
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 62
Johanna Gardeström
Samordnare, projekt
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 27