"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Strategiska partnerskap

Umeå universitet ingår i ett antal långsiktiga samarbeten, strategiska partnerskap. Målet med dessa är dels att nå ömsesidig utveckling och dels att höja kvaliteten på universitetets forskning och utbildning. Att arbeta tillsammans kan också bidra till bättre förståelse för samhällets behov – och till lösningar på dess utmaningar.

Region Västerbotten

I januari 2019 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Region Västerbotten. 

Region Västerbotten har hela länets tillväxt och utveckling i fokus. De ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård de behöver, erbjuder universitetssjukvård för hela norra Sverige och bedriver spetsforskning både nationellt och internationellt.

Region Västerbotten ansvarar även för den regionala utvecklingen i länet. Här ingår ansvarsområden som infrastruktur, näringsliv och innovationer, internationella samarbeten, strategisk platsutveckling, arbetsmarknad, turism, IT och digitalisering, utbildning, kultur och EU-projektansökningar.

Koordinator vid Umeå universitet: 
Annika Nordstrand
Enheten för forskningsstöd och samverkan

Skellefteå kommun

I december 2020 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun befinner sig mitt i en stor förändring på grund av ett växande, alltmer avancerat näringsliv. Kommunen har länge haft omkring 73 000 invånare, men planerar för 90 000 invånare år 2030. Det innebär att 4 000 fler barn kommer gå i förskola och skola, att 14 000 nya arbetstillfällen behöver skapas jämfört med idag och att 9 000 nya bostäder behöver byggas. Därför pågår ett intensivt och långsiktigt arbete med att bygga och planera nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur.

I den snabba utvecklingens spår är några av kommunens stora utmaningar att skapa ett hållbart samhälle där ingen hamnar utanför, kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Partnerskapets fokusområden är:

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Hållbar samhällsutveckling
 • Artificiell Intelligens, AI

Koordinator vid Umeå universitet: 
Johanna Gardeström
Enheten för forskningsstöd och samverkan

Umeå kommun

Sedan januari 2018 har Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Umeå kommun. 

Umeå är den största staden i den del av EU där invånarna bedöms ha högst livskvalitet. Med sina 131 300 invånare är det också den största staden i Sverige utan utsatta områden. Visionen är att Umeå ska växa till 200 000 invånare senast år 2050 och att detta ska ske hållbart – ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt.

Här finns ett rikt näringsliv med många växande företag inom bland annat bioteknik, medicin, informationsteknologi, skog, miljö och energi. Precis som i resten av västvärlden är den åldrande befolkningen en stor utmaning, liksom behovet av nya företag, talanger och arbetskraft som kan fortsätta att bygga staden och säkra framtidens välfärd.

Partnerskapets fokusområden är:

 • Hållbar stadsutveckling
 • Curiosum
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 • Digital utveckling och AI

Koordinator vid Umeå universitet: 
Annika Nordstrand
Enheten för forskningsstöd och samverkan

Volvo Lastvagnar

Umeå universitet har sedan 2015 ett strategiskt partnerskap med Volvo Lastvagnar AB.

Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå är Norrlands största verkstadsindustri. En stor del av produktionen bygger på avancerade robotar och datoriserade övervakningssystem. Dessutom fungerar anläggningen i Umeå som en introduktionsfabrik för nya tekniker och material inom pressning, hyttmontering och ytbehandling. Det gör att Volvos främsta kompetens inom dessa områden finns i Umeå – och att strategiska satsningar på forskning och utveckling koncentreras hit.

Som stor arbetsplats är Volvo Lastvagnar också intresserad av samverkan inom frågor relaterade till arbetsliv och hälsa. 

Partnerskapets fokusområden är:

 • Hållbart ledarskap
 • Hållbart arbetsliv och hälsa
 • Hållbar produktion och teknik

Koordinator vid Umeå universitet:
Katarina Henriksson
Enheten för forskningsstöd och samverkan

Örnsköldsviks kommun

I april 2019 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Örnsköldsviks kommun. 

Människorna i Örnsköldsviks kommun har av tradition utvecklat ett dynamiskt samspel mellan landsbygdens areella näringar och stadens industriella ekonomi. Här verkar världsledande industrikoncerner med tillhörande underleverantörer och växande företag inom digitalisering, besöksnäring och servicesektor.

Örnsköldsvik utgör även en del av världsarvet Höga Kusten. Kommunen har idag nära 56 000 invånare, men ambitionen är att växa till 65 000 invånare år 2030.

Kommunkoncernens förvaltningar och kommunala bolag strävar efter att i samverkan med forskningsmiljöer och högre utbildning upprätthålla hög kvalitet och resurseffektivitet. Partnerskapet med Umeå universitet syftar till ett ömsesidigt strategiskt arbete för utveckling av både kommunkoncern och region.

Partnerskapets fokusområden är:

 • Bioekonomi
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Hållbar tillväxt

Koordinator vid Umeå universitet: 
Martin Englund
Enheten för forskningsstöd och samverkan

Kontaktpersoner för partnerskapen

Martin Englund
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 29
Johanna Gardeström
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 27
Katarina Henriksson
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 62
Lena Holmberg
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 68
Annika Nordstrand
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 83

Exempel på hur vi samarbetar

Läs mer om forskningsprojekt och utmaningar vi tar oss an tillsammans inom ramen för partnerskapen.
Med sikte på ett mer hållbart Umeå

Rekordmånga slöt upp när Umeås framtid stod i fokus för universitetets och Umeå kommuns partnerskapsdag.

Samarbete ska främja säker AI inom offentlig sektor

För att kunna dra nytta av AI:s fördelar måste arbetssätt och policyer hinna ikapp teknikutvecklingen.

Utforskar recept mot skadlig ensamhet hos äldre

Forskaren Ingeborg Nilsson samarbetar med Umeå kommun och Husläkarna för att testa social aktivitet på recept.

Senast uppdaterad: 2023-10-17