"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-16

Arkeologen Paul Bahn hedersdoktor i Umeå

NYHET Den brittiske arkeologen Paul Bahn har av humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utsetts till hedersdoktor 2020.

Text: Lars-Erik Edlund

Paul Bahn är en ytterst produktiv arkeolog som har publicerat sig inom en mängd vetenskapliga och populärvetenskapliga områden i olika typer av arbeten, inklusive uppslagsverk och läroböcker. Hans publikationslista upptar närmare 1 000 arbeten.

Han har genomfört banbrytande forskning om bosättningen på Easter Island och är en världsledande forskare inom fältet förhistorisk konst, som inbegriper hällristningar och grottmålningar.

Han ledde det team som år 2003 gjorde det första fyndet av istidskonst i Storbritannien, i Creswell Crags i England. Hans expertis spänner emellertid över stora geografiska områden och vidsträckta arkeologiska tidsperioder.

Anlitad expert

Efter avlagd doktorsexamen vid University of Cambridge och olika universitetsanställningar arbetar Paul Bahn sedan 1986 som frilansande forskare och författare. Han får ofta uppdrag som gästföreläsare vid vetenskapliga institutioner och leder återkommande arkeologiska exkursioner till platser med förhistorisk konst.

Han är flitigt anlitad som expert för film- och TV-produktioner och intervjuas återkommande i olika medier. Även genom sina många böcker har han bidragit till att sprida arkeologisk kunskap till en bredare allmänhet.

Inom ramen för ett vidare internationellt nätverk har arkeologer vid Humanistisk fakultet i Umeå inlett ett nära samarbete med Paul Bahn om förhistorisk konst i syfte att utveckla en ny och lovande forskningsinriktning.

Läs mer på en.wikipedia.org