"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-16

Arkitektstudenter i workshop om hållbar återuppbyggnad av Ukraina

NYHET I slutet av januari deltog tjugosex studenter från Arkitekthögskolan i en workshop om strategier för hållbar återuppbyggnad av Ukraina. Umeåstudenterna var under två veckor på plats i Polens huvudstad Warszawa, den ena värdstaden för workshopen tillsammans med Lviv i västra Ukraina.

Text: Erik Persson

Building Back Better var titeln på den arkitekturworkshop som parallellt ägde rum i Warszawa i Polen och Lviv i Ukraina. I samarbetet kring workshopen ingick fyra universitet, ukrainska Kharkiv School of Architecture, polska Warsaw University of Technology, irländska University of Limerick och Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Under två intensiva veckor deltog ett hundratal studenter, lärare, forskare, representanter från frivilligorganisationer, yrkesverksamma arkitekter, kommuntjänstemän, aktivister och lokala invånare i viktiga diskussioner om strategier och metoder för en hållbar återuppbyggnad av Ukraina. 


Fokus på globala utmaningar

Studenterna från Arkitekthögskolan vid Umeå universitet studerar på mastersnivå och ingår i undervisningsstudion med titeln Studio 10: Global Challenges. Studion undervisas av lärarna Amalia Katopodis, Joël Jouannet och professor Robert Mull och fokuserar på sociopolitiska, ekonomiska och miljömässiga globala utmaningar med inriktning mot konkreta situationer och platser som människor befinner sig i som en konsekvens av dessa faktorer. Studion utforskar hur nya modeller för arkitektur och urbanism kan bidra inom dessa sammanhang.

– Arkitektutbildningar är generellt sett dåliga på att möta globala utmaningar och föredrar ofta att förhålla sig neutrala. Men under de senaste fem åren har studenter från Umeå universitet gjort ett betydande bidrag till Global Free Units arbete med flyktingar i Grekland och Turkiet och nu med återhämtningen i Ukraina. Studenterna har varit engagerade, medkännande och professionella och har gjort en verklig skillnad för dem de har arbetat med och nu för debatten om Ukrainas framtid. De borde vara väldigt stolta men det finns fortfarande så mycket att göra, berättar professor Robert Mull, grundare av Global Free Unit och gästprofessor på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

Amalia Katopodis, lärare och samordnare för Studio 10 förklarar vidare:
– I år fokuserar studion på situationen i Ukraina, i nära samarbete med vårt nätverk av kollegor på Kharkiv School of Architecture och på Ro3kvit: The Urban Coalition for Ukraine, samt med yrkesverksamma arkitekter och frivilligorganisationer i Polen som bidrar till de pågående diskussionerna och kunskapsutbytet kring Ukrainas akuta behov av en hållbar återhämtning. På så sätt är workshopen en central pusselbit i studions riktning under detta läsår.

Arbete med staden Dnipro

På plats i Warszawa arbetade studenterna från Umeå tillsammans med andra studenter och lärare från de deltagande institutionerna under råd från experter från olika discipliner. Fokus låg på Ukrainas fjärde största stad, Dnipro, belägen i den sydöstra delen av landet, mellan Donbass i öster, Charkiv i norr och Zaporizhzhia och Cherson i söder. Utforskandet, designarbetet och den avslutande utställningen sträckte sig över fyra olika skalor inkapslade i varandra: floden Dnipro, själva staden Dnipro, mikrodistriktet Peremoha och ett specifikt bostadsområde inom det området.

Joël Jouannet arbetar som adjungerad lärare på Arkitekthögskolan och delar sin tid mellan undervisningen i studio 10 och arbete med det egna arkitektkontoret.

– Genom att få utforska ett nytt territorium, i detta fall staden Dnipro och mer specifikt stadsdelen Peremoha, öppnar sig nya horisonter av utmaningar som möter oss. Nybyggnation och nytänkande av före detta sovjetiska stadsmiljöer behöver, likt andra typer av städer, uppmärksamma lokalinvånarnas perspektiv och tillvarata de initiativ de tar som utgångspunkt för bra arkitektur. Under den här workshopen kändes arkitektur, mer än någonsin tidigare, som ett uttryck som behöver vara grundat i hur människor konkret använder rum, berättar Joël Jouannet vid hemkomsten till Umeå.

Utmanande grupparbete

En av studenterna som deltog var Lina Degerth. För henne var själva strukturen på workshopen, som ägde rum parallellt på minst tre platser och kommunicerades emellan live av virtuella tolkar en av de mest minnesvärda detaljerna.

– Workshopen lyfte fram de potentialer som samarbetsmiljöer utanför arkitektskolan kan erbjuda studenter. Innehållet i workshopen betonade också vikten av att lyssna och våga engagera oss i verkliga och komplexa ämnen efter bästa förmåga. Det var roligt att bevittna och smälta samman UMA:s arbetskultur med de andra workshopdeltagarna och samtidigt navigera i knepigt hybridgruppsarbete, säger Lina Degerth.

Building Back Better genomfördes med stöd av Norwegian Refugee Council och EGALA, the Warsaw Observatory of Culture and National Institute of Architecture and Urban Planning in Poland, ARUP, Greenpeace och Ro3kvit.