"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-12

Arkitektstudenter synliggör behovet av icke-kommersiella mötesplatser i centrum

NYHET Under SEE hållbarhetsvecka hålls den 17 september ett panelsamtal med titeln ”Har vi tid (och rum) att leva hållbart?” i shoppinggallerian Utopia i Umeå.– Panelsamtalet kommer att hållas på en plats och i en kontext där dessa frågor vanligtvis inte ges utrymme, säger arkitektstudenterna Maja Hallén och Julia Samberg som driver projektet INFOGA och läser sista året på Arkitektprogrammet vid Umeå universitet.

Samma dag som panelsamtalet hålls öppnar nämligen projektet INFOGA upp ett rum för allmänheten i en tom butikslokal i shoppinggallerian Utopia i Umeå. Det kommer att hållas öppet under hela hösten. Här ges lokala grupper, nätverk och initiativ plats att arrangera kostnadsfria aktiviteter för umeborna.

Lokalen kommer att vara öppen under samma tider som gallerians öppettider. Hit kommer det vara möjligt att ta med sin kaffetermos, sitta ner en stund, läsa en bok, spela schack eller delta i någon av veckans och höstens aktiviteter. På plats finns också en utställning av projektet INFOGA som beskriver varför projektet öppnat detta rum.

– Genom att placera detta rum mitt i en galleria så vill vi synliggöra behovet av icke-kommersiella mötesplatser i centrum. Det finns i dagens centrum allt färre kontraster, vilket leder till att många inte längre söker sig dit och att det i stor utsträckning bara är de som kan betala för sig som har en given plats. Rummets placering i en privatägd kommersiell kontext ser vi dock i grunden som problematisk. Det kan inte vara upp till det privata att lösa detta demokratiska dilemma säger Maja Hallén och Julia Samberg som driver projektet INFOGA.

Projektet INFOGA initierades i januari 2016 av de två studenterna Maja Hallén och Julia Samberg som nu läser det femte och sista året på Arkitektprogrammet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

– INFOGA ser ett behov att lyfta en diskussion kring vem och vad som ges plats i centrum idag, om vikten av mötesplatser och riskerna med icke-möten som vi ser riskerar att leda till icke-demokrati, säger Maja Hallén och Julia Samberg.

Om paneldebatten

Panelsamtalet berör frågor om konsumtion, tid, demokrati, omställning och rätten till staden. Frågor som tas upp är bland annat: Hur lever vi idag? Hur förväntas vi leva? Vilka konsekvenser får detta? Vem och vad prioriteras? Vem och vad ges plats? Har vi tid att diskutera hållbarhet? Har vi tid att leva hållbart?

Deltagare i panelsamtalet är Sara Meidell, Kulturredaktör VK, Karl Bonnedahl, Företagsekonom Handelshögskolan Umeå, Peder Stenberg, Etnolog och medlem i Deportees samt Mattias Hjalmarsson, Präst Svenska kyrkan. Dessutom deltar Ana Betancour, rektor vid Arkitekthögskolan i Umeå och Elin Johansson, Författare till barnboken “Veckan före barnbidraget”.

Om SEE Hållbarhetsvecka

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling, ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang samt sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

www.seehallbarhetsveckan.se/vasterbotten/

För mer information om projektet INFOGA, kontakta gärna:

Julia Samberg, student år 5 Arkitekthögskolan
Telefon: 073-055 85 94

Maja Hallén, student år 5 Arkitekthögskolan
Telefon: 073-535 65 65

Redaktör: Ingrid Söderbergh