"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-11

Arkitektur och interaktionsdesign fokus för ny bok

NYHET Mikael Wiberg, professor vid institutionen för informatik, är en av redaktörerna för en ny bok om arkitektur och interaktionsdesign, ”Architecture & Interaction - Human-Computer Interaction in Space and Place”.

I dagarna släpper förlaget Springer boken "Architecture & Interaction - Human-Computer Interaction in Space and Place". Bokens redaktörer är Mikael Wiberg, professor vid institutionen för informatik, Umeå universitet, samt de internationella forskarkollegorna Nick Dalton, Holger Schnädelbach och Tasos Varoudis. 

Boken innehåller totalt 14 kapitel författade av forskare från totalt åtta olika länder som också deltagit i två workshops på temat arkitektur och interaktionsdesign vid den internationella, och ledande forskningskonferensen ACM CHI - Computer Human Interaction. 

– Vi är mycket glada över att boken nu äntligen kommit ut. Boken ger en bild av ett område som är i snabb utveckling - interaktiv digital teknik som möter våra byggda miljöer - alltifrån det uppkopplade hemmet, via internet of things, och interaktiv teknik för innovativ arkitektur, till så kallade smarta städer, säger Mikael Wiberg. 

– Att Springer ger ut en bok på detta tema, samtidigt som ACM Interactions har sjösatt ett speciellt forum för artiklar med en inriktning mot arkitektur och interaktiondesign visar att detta område nu inte enbart visat sig i praktiken, utan också att detta område nu etablerar sig som ett framväxande forskningsområde, fortsätter Wiberg. 

För Mikael Wibergs forskning inom detta område är detta ett viktigt steg framåt, från första boken om detta område som gavs ut år 2010 till att nu via Springer nå ut brett till såväl interaktionsdesigners som arkitekter om modeller, metoder, teorier och exempel som kan stimulera vidare utveckling av detta område. 

Han påpekar också att ett sådant här bokprojekt i kombination med ett antal internationella workshops över ett par år också fungerar som en utmärkt modell för att föra samman forskare internationellt och etablera viktiga nätverk för forskning och utveckling framåt.

Mer information om boken finns på Springer, och boken kommer att finns tillgänglig att få tag på inom kort hos Adlibris.

Redaktör: Mikael Hansson