"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-22

Arkiv efter Ingegerd och Sigurd Fries

NYHET Makarna Sigurd och Ingegerd Fries var två välkända akademiker bosatta i Umeå sedan 1970. Handlingar i form av manuskript, korrespondens och fotografier efter makarna Fries finns nu samlade och tillgängliga vid Umeå universitetsbibliotek.

Sigurd Fries (1924-2013) var Umeå universitets förste professor i svenska språket. Han gjorde sig bland annat känd som en välmeriterad växtnamnsforskare.

Ingegerd Fries (1921-2016) var skolad i klassiska språk men arbetade i huvudsak som översättare och lärare i isländska. Drygt 60 år gammal utbildade hon sig till präst och arbetade sina sista yrkesverksamma år som kyrkoadjunkt i Umeå landsförsamling.

Efter pensioneringen tog sig makarna Fries an ett omfattande utgivningsprojekt i form av Carl von Linnés Iter Lapponicum (utg. 2003-2005). Ett arbete som uppmärksammades med ett flertal priser både från vetenskapliga samfund och universitet.

Sigurd Fries arkiv

Ingegerd Fries arkiv