"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-09

Arktiskt kunskaps- och forskningsplattform presenteras i NyTeknik

NYHET Ett forskningsprojekt har startat för att bygga upp ett kunskapscentrum kring isbildningsproblematik där både universitet, högskolor och företag kan bidra med sin kunskap. Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia i Vasa, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Tammerfors universitet och Vasa universitet. Projektet stöds av Interreg Botnia Atlantica och medfinansieras av Österbottens Förbund och Region Västerbotten.

Text: Anngelica Kristoferqvist

Tekniktidningen NyTeknik, som bevakar bland annat snabbväxande branscher, nya entreprenörsföretag och produkter, publicerade under torsdagen en artikel om Kunskapscentrumet Nordic Icing Centre of Expertise som har som mål att hjälpa företag och organisationer att ta sig an olika typer av utmaningar inom isbildningsområdet.

Vi vill genom nytt kunnande stödja konkurrenskraften i våra nordliga förhållanden

”Det centrum som håller på att skapas genom ett gränsöverskridande högskolesamarbete är mycket spännande. Vi vill genom nytt kunnande stödja konkurrenskraften i våra nordliga förhållanden. Forskningen inom projektet kopplas till utmaningar inom affärsutveckling, där kunskapscentrumet har en katalyserande roll med ambitioner att verka också utanför programområdet i hela Norden och inom EU”, säger Örjan Andersson, rektor vid Novia, i artikeln.

Forskningsutmaningarna ligger dels i att bättre kunna beskriva de fysiska förloppen som kopplas till var och hur is bildas eftersom olika komponenter och olika ytor kan isbildning. Därför är det också viktigt att förstå kontakten mellan isbeläggning och yta.

”Det handlar om att hitta system där man redan i planeringen av produktion kan ta hänsyn till risk för isbildning och tidiga åtgärder kan sättas in trovärdigt och med hög kvalitet. Investeringsunderlag ska också kunna dra nytta av det arbete som görs, exempelvis genom rätt val av material- eller ytbehandlingar så som aerodynamisk form för hjulhus, antennmaster eller fartygsdetaljer”, säger Mats Johansson, projektkoordinator inom datavetenskap vid Umeå universitet i artikeln.