"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jun Yu

Professor i matematisk statistik med fokus på statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data, inklusive grundforskning och tillämpningar inom AI. Studierektor för forskarutbildningen

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.F.348 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är ansvarig ledare för forskargruppen "Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data". 

Vi arbetar med att tackla teoretiska problem i Data Science och utveckla statistiska inlärningsmetoder för att lösa vardagliga problem inom olika tillämpningsområden, bland annat atmosfärisk isbildning, epidemiologi, fordonsindustrin, geokemi och hydrologi, idrottsvetenskap, klimatforskning, medicinsk teknik, spatial ekologi, strålningsonkologi och transport.

Den statistiska inlärning och inferens som studeras inkluderar: statistisk inlärning med gleshet, compressive sensing, matematik för data science, hierarkisk spatiotemporal modellering, icke-parametrisk densitets-/intensitetsuppskattning och utjämningsteknik, statistisk inferens för dolda Markov-modeller och stokastiska fält, statistik analys för punktprocesser samt wavelet-teori med tillämpning i signal och bildanalys.

Vad gäller dataanalysverktyg: intelligent datainsamlingsmetoder genom compressive sensing, storskalig miljödatamodell, multimodal bildbehandling, modeller för trädtillväxt och generell modellering av biologiska populationer i rum och tid.

Dadras, Ali; Leffler, Klara; Yu, Jun
NORDSTAT 2023 Gothenburg
Leffler, Klara; Häggström, Ida; Yu, Jun
Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier 2023, Vol. 26
Wang, Jianfeng; Mantas-Nakhai, Roberto; Yu, Jun
New Phytologist, John Wiley & Sons 2022, Vol. 234, (2) : 449-461
Wieloch, Thomas; Grabner, Michael; Augusti, Angela; et al.
International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, World Scientific 2022, Vol. 20, (06)
Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Test (Madrid), Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (Spanish Society of Statistics and Operations Research) 2021, Vol. 30, (3) : 529-568
Ghorbani, Mohammad; Cronie, Ottmar; Mateu, Jorge; et al.
Advances in signal processing: reviews. Volume 2, International Frequency Sensor Association Publishing 2021 : 309-342
Pya Arnqvist, Natalya; Lindahl, Eric; Yu, Jun
Econometrics and Statistics, Elsevier 2021, Vol. 18 : 89-105
Pya Arnqvist, Natalya; Ngendangenzwa, Blaise; Lindahl, Eric; et al.
Frontiers in Signal Processing, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 1
Wang, Jianfeng; Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; et al.
Journal of Rail Transport Planning & Management, Elsevier 2021, Vol. 18
Wang, Jianfeng; Granlöf, Markus; Yu, Jun
Atmosphere, MDPI 2021, Vol. 12, (9)
Wang, Jianfeng; Yu, Jun
Signal Processing, Elsevier 2021, Vol. 189
Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Journal of Computational Mathematics, Global Science Press 2020, Vol. 38, (6) : 827-838
Leffler, Klara; Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
2020 ISEK Virtual Congress Poster Abstract Booklet, International Society of Electrophysiology and Kinesiology 2020 : 141-142
Rohlén, Robin; Stålberg, Erik; Yu, Jun; et al.
Advances in Atmospheric Sciences, Springer 2020, Vol. 37 : 57-74
Wang, Jianfeng; Fonseca, Ricardo M.; Rutledge, Kendall; et al.
IET Signal Processing, Institution of Engineering and Technology 2020, Vol. 14, (3) : 154-161
Wang, Jianfeng; Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Optimization Letters, Springer 2020, Vol. 14 : 1961-1973
Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Journal of Applied Statistics, Taylor & Francis 2019, Vol. 46, (14) : 2627-2648
Bayisa, Fekadu; Yu, Jun
Digital signal processing (Print), Elsevier 2019, Vol. 87 : 10-18
Bayisa, Fekadu; Zhou, Zhiyong; Cronie, Ottmar; et al.
Statistical Analysis for Space-Time Data: Pragramme and Abstract Book, Eurpean Courses in Advanced Statistics (ECAS) 2019 : 7-7
Cronie, Ottmar; Ghorbani, Mohammad; Yu, Jun; et al.
20th Workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis 2–7 June, 2019, Sandbjerg Estate, Denmark: Abstract book : 13-13
Ghorbani, Mohammad; Cronie, Ottmar; Mateu, Jorge; et al.
Winter Conference in Statistics 2019 - Machine Learning, March 10-14, 2019, Hemavan, Sweden
Leffler, Klara; Axelsson, Jan; Larsson, Anne; et al.
Pya Arnqvist, Natalya; Ngendangenzwa, Blaise; Nilsson, Leif; et al.
CRoNoS & MDA 2019
Pya Arnqvist, Natalya; Ngendangenzwa, Blaise; Nilsson, Leif; et al.
Pya Arnqvist, Natalya; Ngendangenzwa, Blaise; Nilsson, Leif; et al.
Journal of Applied Meteorology and Climatology, American Meteorological Society 2019, Vol. 58, (3) : 585-603
Wang, Jianfeng; Fonseca, Ricardo M.; Rutledge, Kendall; et al.
Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 5, (4) : 415-431
Wang, Jianfeng; Zhou, Zhiyong; Garpebring, Anders; et al.
Wang, Jianfeng; Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Springer 2019, Vol. 2019
Wang, Jianfeng; Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
The Hawassa Math&Stat Conference 2019, Hawassa, Ethiopia, February 11-15, 2019
Yu, Jun
Journal of the Korean Mathematical Society, Korean Mathematical Society 2019, Vol. 56, (3) : 689-701
Yu, Jun; Zhou, Zhiyong
Signal Processing, Elsevier 2019, Vol. 155 : 247-258
Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 5 : 1-11
Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier 2019, Vol. 352 : 210-222
Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Communications in Statistics - Theory and Methods, Taylor & Francis 2019, Vol. 48, (16) : 4034-4050
Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Signal Processing, Elsevier 2019, Vol. 165 : 128-132
Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Medical physics (Lancaster), John Wiley & Sons 2018, Vol. 45, (12) : 5450-5460
Bayisa, Fekadu; Liu, Xijia; Garpebring, Anders; et al.
Acta Physiologiae Plantarum, Springer 2018, Vol. 40, (6)
Jiao, Xiang; Zhang, Huichun; Zheng, Jiaqiang; et al.
Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 4, (1) : 46-55
Kuljus, Kristi; Bayisa, Fekadu; Bolin, David; et al.
The 6th Swedish Workshop on Data Science (SweDS18), Umeå, Sweden, November 20-21, 2018
Leffler, Klara; Häggström, Ida; Yu, Jun
COMPSTAT 2018, Iasi, Romania, August 28-31, 2018
Leffler, Klara; Zhou, Zhiyong; Yu, Jun
Pya Arnqvist, Natalya; Ngendangenzwa, Blaise; Nilsson, Leif; et al.
SweDS2018, Umeå University, Sweden, November 20-21, 2018
Pya Arnqvist, Natalya; Ngendangenzwa, Blaise; Nilsson, Leif; et al.
Medicinteknikdagarna 2018, 9-10 oktober, Umeå
Rohlén, Robin; Stålberg, Erik; Stoverud, Karen-Helene; et al.

Jag har undervisat i matematisk statistik på samtliga nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning. Kurserna har riktat sig till olika målgrupper, det vill säga studenter med utbildning inom matematik, statistik, biologi, teknik och skogsvetenskap. Språken jag använt i undervisningen har varit engelska, svenska och kinesiska.

De senaste åren har jag främst haft doktorandkurser i matematisk statistik och Data Science.