"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-10

Årshögtiden – ett tillfälle att fira och ta del av kunskap

NYHET Det är dags för Umeå universitets Årshögtid. Nya professorer installeras, hedersdoktorer promoveras och vetenskapliga priser delas ut. Dessutom hålls populärvetenskapliga föreläsningar, öppna för alla intresserade. – Föreläsningarna är ett viktigt inslag för att visa upp Umeå universitet för omvärlden och återförmedla det vi har lärt oss, säger Peter Sköld, ceremonimästare vid Umeå universitet.

Fredagen den 20 oktober inleds Årshögtiden på Universitetsbiblioteket på Campus Umeå. Överbibliotekarie Mikael Sjögren inviger utställningen om 2023 års hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. Konstnären Anneli Furmark, tillika nyutnämnd filosofie hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, håller föredraget “Verkligt och overkligt”. Alla är välkomna att mingla, lyssna och titta på utställningen. Det bjuds på levande musik och förfriskningar.

40-tal föreläsningar öppna för alla

Under förmiddagen lördagen den 21 oktober håller nya professorer, hedersdoktorer och pristagare populärvetenskapliga föreläsningar i hörsalar i Samhällsvetarhuset och Humanisthuset.

Sammanlagt blir det närmare 40 föreläsningar, de är samtliga cirka 20 minuter långa och öppna för allmänheten. Några av föreläsningsrubrikerna lyder: ”Hur kan vi skapa ett bra läromedel i matematik?”, ”Strålbehandling mot prostatacancer: En balansgång mellan bot och biverkningar” och ”Varför är alla hundar manliga? Genus i läromedel”.

Se programmet för alla föreläsningar.  

På aftonen den 21 oktober äger den traditionsenliga högtidsceremonin rum i Aula Nordica vid Umeå universitet, där professorer, hedersdoktorer och pristagare uppmärksammas och firas. Under ceremonin kommer artisten Frida Hyvönen att uppträda, liksom Umeå Studentkör. Allmänheten är välkommen att delta. 

De senaste åren har intresset att följa ceremonin digital ökat. Därför satsas det extra på livesändningarna i år. De går att följa i realtid på live.umu.se eller på Umeå universitets facebooksida. 

Länk till live.umu.se, där sändningen läggs upp när det är dags.

Tillfälle att visa upp Umeå universitet 

Efter ceremonin följer banketten för inbjudna gäster. 

– Årshögtiden är ett tillfälle att uppmärksamma och fira nya professorer, hedersdoktorer och pristagare, som vi är så stolta över att de är knutna till oss på Umeå universitet. Det är också ett tillfälle att visa upp Umeå universitet och via de publika föreläsningarna erbjuda allmänheten att ta del av viktig forskning och kunskap som universitet bidrar med till samhället, säger Peter Sköld, ceremonimästare.  

Vad innebär de olika utmärkelserna?

Professor

Professor är den främsta läraranställningen och regleras i högskolelag och högskoleförordning. Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

En installation av en ny professor innebär att man högtidligen sätter in personen i sitt ämbete. Professorsinstallationen är en viktig akademisk sed som finns vid samtliga universitet i Sverige. 

Pristagare

Priser delas ut till personer för att uppmärksamma och belöna hedervärda handlingar eller bedrifter. Pristagaren får diplom och en penningsumma.

Hedersdoktor

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en doktorstitel som fakulteterna själva kan tilldela en person enbart som en utmärkelse.

Hedersdoktorn kan till exempel anses ha betydande kontakter med universitetet, ha presterat något utomordentligt för universitetet, vara vetenskapsman från annat land eller vara någon som, genom sina prestationer, universitetet vill knyta till forskningsgemenskapen.

 

2023 års Årshögtid i siffror 

Antal professorer: 26 
Antal pristagare: 10 
Antal hedersdoktorer:
 
Medicinska fakulteten 
Nya professorer:
Hedersdoktorer:
Pristagare:

Humanistiska fakulteten 
Nya professorer:
Hedersdoktorer: 2 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Nya professorer:
Hedersdoktorer:
Pristagare: 4 (varav en är både ny professor och pristagare) 

Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet 
Nya professorer:
Hedersdoktorer: 1 
Pristagare: 1

Se listan över vilka som är årets professorer, hedersdoktorer och pristagare 

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47