"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Årshögtid

Bild: Inhousebyrån

Årshögtiden är en av universitetets två akademiska högtider. Under två dagar i oktober firas universitetets hedersdoktorer och nya professorer installeras. Det delas ut vetenskapliga priser och förtjänstmedaljer. När en ny rektor ska installeras sker det vid Årshögtiden. Välkommen till högtidsföreläsningarna och till högtidsceremonin då våra "festföremål" hyllas.

Årshögtiden 2023 hölls den 21 oktober. Årshögtiden 2024 sker den 19 oktober.

Årshögtidens program 2023

Fredag 20 oktober

Dagen innan ceremonin invigdes Universitetsbibliotekets utställning om årets hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. Invigningen skedde kl. 11 i Studiesalen. Invigningen var öppen för allmänheten.

Lördagen 21 oktober

Under förmiddagen, mellan 9-12, höll hedersdoktorer, nya professorer och Årshögtidens pristagare var sin kort föreläsning. Varje föreläsning var cirka 20 minuter lång och föreläsningarna var öppna för allmänheten.

Ceremonin ägde rum i Aula Nordica kl. 17. Vid ceremonin promoveras hedersdoktorerna, professorerna installeras och priser delas ut. Ceremonin var öppen för allmänheten.

I högtidsskriften hittar du korta texter om alla hedersdoktorer, nya professorer och pristagare vid Årshögtiden 2023.

Högtidsskrift 2023

Senast uppdaterad: 2023-11-07