Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Årshögtiden

På Umeå universitets Årshögtid promoveras hedersdoktorer, nya professorer installeras och vetenskapliga priser delas ut. Vart tredje år delas även förtjänstmedaljer ut. Vid Årshögtiden 2020-2021 promoveras även jubeldoktorer, som annars vanligtvis promoveras vid Vårpromotionen.

Årshögtiden 2020–2021 inställd

Dessvärre är Årshögtiden den 5 februari 2022 inställd och en ny planering håller på att genomföras. Mer information kommer komma.

Årshögtiden 2022 äger rum 22 oktober 2022

Vid högtiden promoveras hedersdoktorer, professorer (utsedda 2021–maj/juni 2022) installeras, vetenskapliga priser och universitetets förtjänstmedalj att delas ut.

Hedersdoktorer

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en doktorstitel som fakulteterna själva kan tilldela en person enbart som en utmärkelse. Hedersdoktorn kan till exempel anses ha betydande kontakter med universitetet, ha presterat något utomordentligt för universitetet, vara vetenskapsman från annat land eller vara någon som, genom sina prestationer, universitetet vill knyta till forskningsgemenskapen.

Lista över hedersdoktorer vid Umeå universitet

Promotion av hedersdoktorer

Ordet promoveras kommer av latinets promovere som betyder föra fram eller bära fram. Promoveringen går till på ungefär samma sätt som för en doktor, det vill säga promotor ber hedersdoktorerna att ta emot insignierna, tecknen på värdighet: hatten/kransen, ringen och diplomet. Sedan bjuder promotor farväl. En hedersdoktor kan promoveras i sin frånvaro. Promotorn läser då upp namnet upp följt av uttrycket "absens".

Jubeldoktorer

50 år efter promotionen kan en doktor promoveras till jubeldoktor. Akten påminner om hedersdoktorernas promotion. Jubeldoktorer får diplom och i förekommande fall nya lagerkransar. Jubeldoktorer kan promoveras i sin frånvaro. Promotorn håller då upp diplomet, säger jubeldoktorns namn och uttrycket "absens".

Jubeldoktorer promoveras vanligtvis vid Vårpromotionen, men på grund av tidigare inställda högtider promoveras jubeldoktorer vid Årshögtiden 2020–2021. 

Professorer

En installation av en ny professor innebär att man högtidligen sätter in personen i sitt ämbete. Professorsinstallationen är en viktig akademisk sed som finns vid samtliga universitet i Sverige. Den är också tänkt att vara ett slags forskningsinformation på så vis att man uppmärksammar det ämnesområde som berörs.

Pristagare

Priser delas ut till personer för att uppmärksamma och belöna hedervärda handlingar eller bedrifter. Pristagaren får diplom och en penningsumma.

Förtjänstmedaljör

Förtjänstmedaljen är universitetets finaste utmärkelse och delas vart tredje år ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet.

Högtidsföreläsningar

Alla nya professorer – kallade installandi – ges vid Umeå universitet tillfälle till föreläsningar där de på ett populärvetenskapligt sätt berättar om sin forskning. Även hedersdoktorerna och de personer som mottar pris i samband med Årshögtiden håller föreläsningar.

Föreläsningarna hålls på förmiddagen samma dag som ceremonin. Varje föreläsning är cirka 20 minuter lång och alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Ceremoni

Ceremonin i Aula Nordica är öppen för allmänheten och brukar pågå i drygt två timmar.

De medverkande går in i procession och hedersdoktorerna, de nya professorerna, pristagarna och medaljörerna (vart tredje år) sitter på scenen under hela ceremonin. Ceremonin inramas av musik och körsång.

Fakultets promotor (vanligtvis dekanen) promoverar sina hedersdoktorer genom att överlämna doktorsinsignierna, det vill säga doktorshatt respektive lagerkrans, guldring och diplom. En kort film presenterar varje ny professor och därefter installeras dem av rektor och får sina diplom. Slutligen får pristagarna sina diplom och medaljörerna sin förtjänstmedalj, de år medaljer delas ut.

Vid Årshögtiden 2020-2021 går även jubeldoktorerna in i procession och promoveras genom att få sitt diplom och i förekommande fall en ny lagerkrans. Jubeldoktorer vid den medicinska fakulteten har med sig sin gamla doktorshatt och tar på sig den när fakultetens promotor tar på sig sin doktorshatt.

Hedersdoktorer, jubeldoktorer, professorer, pristagare och medaljörer håller inga tal på scenen utan tar bara emot publikens applåder. Ceremonin avslutas med en uttågsprocession.

Aula Nordica rymmer närmare tusen personer om man räknar med läktaren. För allmänheten brukar det finns lediga platser längst bak i salongen och även på läktaren.

Bankett

Efter ceremonin hålls en bankett med middag och dans för inbjudna gäster.

Klädsel vid Årshögtidens ceremoni och bankett

Vid Årshögtiden ska alla gäster som även deltar vid banketten samt alla som går in i processionen ha högtidsdräkt, det vill säga

  • svart frack med vit skjorta, vit väst och vit fluga
  • långklänning eller lång kjol med separat överdel i valfri färg (längden ska vara till golvet)
  • akademisk gown
  • national-/folkdräkt i högtidsutformning.

Man kan inte ha smoking eller mörk kostym om man ska delta vid banketten eller om man går in i processionen.

Du som har en eller flera ordnar kan bära dem. Doktorshatt bär bara av  promotor och årets hedersdoktorer vid den medicinska fakulteten.

Publik som bara närvarar vid ceremonin och inte ska vara med vid banketten kan ha valfria kläder vid ceremonin.

Insignier för hedersdoktorer och jubeldoktorer

De föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionen av hedersdoktorer är doktorshatt eller lagerkrans, doktorsring och diplom. Jubeldoktorer får diplom och i förekommande fall en ny lagerkrans och de som tillhör den medicinska fakulteten har med sin gamla doktorshatt.

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet men också makt. Den är svart och veckad och försedd med ett Umeå-emblem, olika för de skilda fakulteterna. Endast hedersdoktorer vid medicinska fakulteten promoveras med hatt. Hedersdoktorer vid övriga fakulteter kan på egen bekostnad beställa en doktorshatt för senare festliga tillfällen.

Jubeldoktorer vid den medicinska fakulteten har med sin gamla doktorshatt och tar på den när fakultetens promotor tar på sig sin doktorshatt.

Lagerkransen är också en symbol för den akademiska friheten. Hedersdoktorer och jubeldoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna promoveras med lagerkrans, vilket är en mycket gammal tradition.

Diplomet – det skrivna beviset på värdigheten – utdelas vid ceremonin till samtliga hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Doktorsringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Den tillverkas i en speciell Umeå-modell. Vid promotionsceremonin har hedersdoktorerna redan satt på sig ringarna, överlämnandet är alltså endast symboliskt.

Tidigare Årshögtider

Årshögtid 2019

Vid ceremonin den 19 oktober 2019 i Aula Nordica promoverades 8 hedersdoktorer, 18 professorer installerades och 10 priser samt 2 förtjänstmedaljer delades ut. 

Film från ceremonin
Högtidsskrift 2019

Den 18 oktober invigdes Universitetsbibliotekets utställning i samband med högtiden. På förmiddagen innan ceremonin hölls 36 föreläsningar av hedersdoktorer, nya professorer och pristagare.

Föreläsningsprogram 2019

 

Årshögtiden 2018

Vid ceremonin den 20 oktober 2018 i Aula Nordica promoverades åtta hedersdoktorer, 27 professorer installerades och 11 priser delades ut. 

Film från ceremonin
Högtidsskrift 2018

Den 19 oktober invigdes Universitetsbibliotekets utställning i samband med högtiden. På förmiddagen innan ceremonin hölls 45 föreläsningar av hedersdoktorer, nya professorer och pristagare.

Föreläsningsprogram

Årshögtiden 2017

Vid ceremonin den 21 oktober 2017 i Aula Nordica promoverades åtta hedersdoktorer, 17 professorer installerades och åtta priser delades ut. H.M. Konungen närvarade vid ceremonin.

Film från ceremonin
Högtidsskrift 2017

Den 20 oktober invigdes Universitetsbibliotekets utställning i samband med högtiden. På förmiddagen innan ceremonin hölls 31 föreläsningar av hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. H.M. Konungen fick också sin 70-års present av Umeå universitet i form av ett arktiskt seminarium.

Föreläsningsprogram

Årshögtiden 2016

Vid ceremonin i Aula Nordica den 22 oktober installerades rektor Hans Adolfsson, 7 hedersdoktorer promoverades, 16 professorer installerades och 10 priser samt 2 förtjänstmedaljer delades ut.

Högtidsskrift 2016

Den 21 oktober invigdes universitetsbibliotekets utställning och Dr. Denis Mukwege talade om vägen till fred i Kongo. På förmiddagen innan ceremonin hölls 32 föreläsningar av hedersdoktorer, nya professorer och pristagare.

Föreläsningsprogram

Film från ceremonin 2019

Kontakta oss

Du kan nå oss som arbetar med Årshögtiden på akademiskhogtid@umu.se.

Peter Sköld, 090-786 63 47, ceremonimästare
Ellinor Thörngren, 090-786 74 20, kommunikatör