Hoppa direkt till innehållet
printicon

Årshögtiden

Umeå universitets Årshögtid äger rum i oktober. Då promoveras hedersdoktorer, nya professorer installeras och vetenskapliga priser delas ut. Vart tredje år delas även förtjänstmedaljer ut.

Logotyp årshögtiden Umeå universitet
lör
19
okt
Årshögtidens ceremoni 2019
Tid 17:00 - 19:00
Plats Aula Nordica

Årshögtiden 2019

Cermonien äger rum den 19 oktober 2019. Vid ceremoni i Aula Nordica promoveras hedersdoktorer, professorer installeras och priser samt förtjänstmedaljer delas ut. På förmiddagen innan ceremonin håller hedersdoktorer, professorer och pristagare var sin föreläsning.

Läs mer om Årshögtiden 2019

Hedersdoktorer

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en doktorstitel som fakulteterna själva kan tilldela en person enbart som en utmärkelse. Hedersdoktorn kan till exempel anses ha betydande kontakter med universitetet, ha presterat något utomordentligt för universitetet, vara vetenskapsman från annat land eller vara någon som, genom sina prestationer, universitetet vill knyta till forskningsgemenskapen.

Lista över hedersdoktorer vid Umeå universitet

Promotion av hedersdoktorer

Ordet promoveras kommer av latinets promovere som betyder föra fram eller bära fram. Promoveringen går till på ungefär samma sätt som för en doktor, det vill säga promotor ber hedersdoktorerna att ta emot insignierna, tecknen på värdighet: hatten/kransen, ringen och diplomet. Sedan bjuder promotor farväl. En hedersdoktor kan promoveras i sin frånvaro. Promotorn läser då upp namnet upp följt av uttrycket "absens".

Professorer

En installation av en ny professor innebär att man högtidligen sätter in personen i sitt ämbete. Professorsinstallationen är en viktig akademisk sed som finns vid samtliga universitet i Sverige. Den är också tänkt att vara ett slags forskningsinformation på så vis att man uppmärksammar det ämnesområde som berörs.

Pristagare

Priser delas ut till personer för att uppmärksamma och belöna hedervärda handlingar eller bedrifter. Pristagaren får diplom och en penningsumma.

Förtjänstmedaljör

Förtjänstmedaljen är universitetets finaste utmärkelse och delas vart tredje år ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet.

Högtidsföreläsningar

Alla nya professorer – kallade installandi – ges vid Umeå universitet tillfälle till föreläsningar där de på ett populärvetenskapligt sätt berättar om sin forskning. Även hedersdoktorerna och de personer som mottar pris i samband med Årshögtiden håller föreläsningar.

Föreläsningarna hålls på förmiddagen samma dag som ceremonin. Varje föreläsning är cirka 20 minuter lång och alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Ceremoni

Ceremonin i Aula Nordica är öppen för allmänheten och brukar pågå i drygt två timmar.

De medverkande går in i procession och hedersdoktorerna, de nya professorerna, pristagarna och medaljörerna (vart tredje år) sitter på scenen under hela ceremonin. Ceremonin inramas av musik och körsång.

Fakultets promotor (vanligtvis dekanen) promoverar sina hedersdoktorer genom att överlämna doktorsinsignierna, det vill säga doktorshatt respektive lagerkrans, guldring och diplom. Ett bildspel presenterar de nya professorerna och därefter installerar rektor professorerna genom att ge dem sina diplom. Slutligen får pristagarna sina vetenskapliga priserna och medaljörerna sin förtjänstmedalj, de år medaljer delas ut.

Hedersdoktorer, professorer, pristagare och medaljörer håller inga tal på scenen utan tar bara emot publikens applåder. Ceremonin avslutas med en uttågsprocession.

Aula Nordica rymmer närmare tusen personer om man räknar med läktaren. För allmänheten brukar det finns lediga platser längst bak i salongen och även på läktaren.

Bankett

Efter ceremonin hålls en bankett med middag och dans för inbjudna gäster.

Klädsel vid Årshögtidens ceremoni och bankett

Vid Årshögtiden ska för alla gäster som även deltar vid banketten samt för alla som går in in processionen ha högtidsdräkt, det vill säga

  • svart frack med vit skjorta, vit väst och vit fluga
  • golvlång klänning eller kjol med separat överdel i valfri färg
  • akademisk gown
  • national-/folkdräkt i högtidsutformning.

Man kan inte ha smoking eller mörk kostym om man ska delta vid banketten eller om man går in i processionen.

Du som har en eller flera ordnar kan bära dem. Bara promotor och årets hedersdoktorer vid den medicinska fakulteten bär doktorshatt.

Publik som bara närvarar vid ceremonin och inte ska vara med vid banketten kan ha valfria kläder vid ceremonin.

Insignier för hedersdoktorer

De föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionen av hedersdoktorer är doktorshatt eller lagerkrans, doktorsring och diplom.

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet men också makt. Den är svart och veckad och försedd med ett Umeå-emblem, olika för de skilda fakulteterna. Endast  hedersdoktorer vid medicinska fakulteten promoveras med hatt. Hedersdoktorer vid övriga fakulteter kan på egen bekostnad beställa en doktorhatt för senare festliga tillfällen.

Lagerkransen är också en symbol för den akademiska friheten. Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna promoveras med lagerkrans, vilket är en mycket gammal tradition.

Diplomet – det skrivna beviset på värdigheten – utdelas vid ceremonin till samtliga  hedersdoktorer.

Doktorsringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Den tillverkas i en speciell Umeå-modell. Vid promotionsceremonin har hedersdoktorerna redan satt på sig ringarna, överlämnandet är alltså endast symboliskt.

Tidigare Årshögtider

Årshögtiden 2018

Vid ceremonin den 20 oktober 2018 i Aula Nordica promoverades åtta hedersdoktorer, 27 professorer installerades och 11 priser delades ut. 

Den 19 oktober invigdes Universitetsbibliotekets utställning i samband med högtiden. På förmiddagen innan ceremonin hölls 45 föreläsningar av hedersdoktorer, nya professorer och pristagare.

Årshögtiden 2017

Vid ceremonin den 21 oktober 2017 i Aula Nordica promoverades åtta hedersdoktorer, 17 professorer installerades och åtta priser delades ut. H.M. Konungen närvarade vid ceremonin.

Film från ceremonin
Högtidsskrift 2017

Den 20 oktober invigdes Universitetsbibliotekets utställning i samband med högtiden. På förmiddagen innan ceremonin hölls 31 föreläsningar av hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. H.M. Konungnen fick också sin 70-års present av Umeå universitet i form av ett arktiskt seminarium.

Föreläsningsprogram

Årshögtiden 2016

Vid ceremonin i Aula Nordica den 22 oktober installerades rektor Hans Adolfsson, 7 hedersdoktorer promoverades, 16 professorer installerades och 10 priser samt 2 förtjänstmedaljer delades ut.

Högtidsskrift 2016

Den 21 oktober invigdes universitetsbibliotekets utställning och Dr. Denis Mukwege talade om vägen till fred i Kongo. På förmiddagen innan ceremonin hölls 32 föreläsningar av hedersdoktorer, nya professorer och pristagare.

Föreläsningsprogram

Årshögtiden 2019
Årshögtiden 2019

Årshögtiden 2019 äger rum den 18–19 oktober.

Kontakta oss

Du kan nå oss som arbetar med Årshögtiden på akademiskhogtid@umu.se.

Charlotte Wiberg, 070-201 15 40, Ceremonimästare
Marika Wahlberg, 090-786 64 64, Kommunikatör
Maud Lie, 090-786 68 54, Administratör

Lista över hedersdoktorer
Lista över hedersdoktorer

Här hittar du en förteckning över alla som utsetts till hedersdoktor vid Umeå universitet.

Film: Film från ceremonin 2018
Film från ceremonin 2018