"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-14

Artikel i tidskriften Högre utbildning av två lektorer vid UPL

NYHET Maria Wester och Mona Fjellström, lektorer vid UPL, har publicerat en artikel i tidskriften Högre utbildning. Artikeln har rubriken "Universitetslärares skrivande om och för sin undervisning".

Syftet med artikeln är att diskutera förutsättningarna för universitetslärares skrivande om och för sin undervisning. I policydokument och regelverk på såväl nationell som lokal nivå uttrycks förväntningar om att lärare ska problematisera, utforska och dokumentera sin undervisning.

I artikeln utgår författarna från ett case där ett antal lärare beskriver sina tankar om och erfarenheter av att skriva om undervisning.

Resultaten visar att skrivande om och för undervisning försiggår ensamt, osett och i tystnad samtidigt som lärarna upplever stor osäkerhet inför det de upplever som annorlunda skrivande. Baserat på resultaten presenterar författarna förslag på hur högskolelärares skrivande om och för undervisning kan stödjas.

Läs hela artikeln